Piątkowy przegląd prasy

Konflikty wokół portalu Wirtualna Polska przeniosły się za ocean. Przeprowadzając kontrolę krzyżową fiskus będzie tylko żądał dokumentów, a nie sprawdzał je w spółce. Nowa ustawa o VAT podcina skrzydła firmom sprzedającym za granicę usługi informatyczne i inżynierskie. Unijne fundusze strukturalne, z których mogą skorzystać małe i średnie firmy (łącznie z wkładem tych firm) przekraczają 13 mld zł.

GAZETA WYBORCZA

Nowojorski sąd zajmuje się sprawę Wirtualnej Polski?

Konflikty wokół portalu Wirtualna Polska przeniosły się za ocean. Czy Telekomunikacji Polskiej i jej zarządowi grożą sprawy sądowe w Nowym Jorku?

http://gospodarka.gazeta.pl/gospodarka/1,34912,2136054.html

PULS BIZNESU

Sprawdzanie nie będzie kontrolą

Przeprowadzając kontrolę krzyżową fiskus będzie tylko żądał dokumentów, a nie sprawdzał je w spółce. Nadzwyczajna komisja sejmowa rozpatrzyła poprawki do ustawy o swobodzie gospodarczej. W drugim czytaniu zgłoszono ich niewiele, a dwie najważniejsze dotyczyły tzw. kontroli krzyżowych, czyli działań sprawdzających fiskusa w firmie, potwierdzających efekty kontroli w innej spółce.

http://www.pb.pl/content.aspx?sid=puls_dzis&id=300159

RZECZPOSPOLITA

Z VAT-em u nogi

Nowa ustawa o VAT, która miała dostosować nasze przepisy do unijnych, jest sprzeczna z prawem UE i podcina skrzydła firmom sprzedającym za granicę usługi informatyczne i inżynierskie - oskarżają ich przedstawiciele

http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_040618/ekonomia/ekonomia_a_1.html

Więcej dla małych i średnich firm

Unijne fundusze strukturalne, z których mogą skorzystać małe i średnie firmy (łącznie z wkładem tych firm) przekraczają 13 mld zł. Tej szansy na modernizację przedsiębiorstw nie powinny przesłonić obawy o skomplikowane procedury przyznawania dotacji - przekonywali wczoraj przedsiębiorców przedstawiciele PARP, firm doradczych i firm nowych technologii

http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_040618/ekonomia/ekonomia_a_4.html

Szukanie szansy na układ

Radomski sąd przychylił się do wniosku Radomskiej Wytwórni Telefonów Telefony Polskie i ogłosił jej upadłość z możliwością zawarcia układu. Zobowiązania spółki wynoszą blisko 66 mln, a jej majątek prawie 88,5 mln zł.

http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_040618/ekonomia/ekonomia_a_15.html

GAZETA PRAWNA

Państwo zapłaci

Za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie funkcjonariusza publicznego zapłaci Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego lub inna osoba prawna wykonująca tę władzę z mocy prawa

http://www.gazetaprawna.pl/dzialy/29.html?numer=1227