Pięć bied menedżera IT

Jak oceniają analitycy Forrester Research, menedżerowie IT stają wobec coraz poważniejszych problemów. Jednak firmy dysponujące zmysłem strategicznym przygotowały zawczasu scenariusze rozwikłania większości owych trudności. Obejmują one wprowadzenie ITIL dla dostarczania usług, nowych narzędzi jak usługi katalogowe SLM/BSM, technologii autodiscovery, zarządzania konfiguracją sieci, kompresja ruchu w sieciach rozległych i zarządzanie pasmem.

Według Forrrester Research, menedżerowie zarządzający infrastrukturą informatyczną w Europie mają najwięcej kłopotu z zapewnieniem stabilności aplikacji end-to-end oraz dotrzymania gwarancji jakości usług. Sondaż objął 67 menedżerów do spraw infrastruktury informatycznej w firmach o wartości powyżej 1 mld USD. Badacze określili na podstawie odpowiedzi pięć najważniejszych wyzwań, z którymi zmagają się obecnie menedżerowie IT i zaproponowali 5 najlepszych praktyk w zakresie ich realizacji.

Oto pokrótce owe problemy i remedia, jakie udało się analitykom Forrestera z poszerzonych wywiadów wyekstrahować:

Wyzwanie: spójna aplikacja end-to-end i gwarancja wydajności usługi.

Remedium: obecnie decydenci biznesowi coraz częściej wymagają (bardziej niż oczekują) spójnych gwarancji poziomu świadczonych usług, dla kluczowych aplikacji w przedsiębiorstwie. Według Forrestera, menedżerowie IT powinni utworzyć katalog usług i wdrożyć zarządzanie poziomem usługi (SLM), i/albo technologie zarządzania usługą biznesową (BSM). Te ostatnie do pomiaru całkowitej jakości usługi z perspektywy końcowego użytkownika.

Wyzwanie: nieprzewidziane zmiany w infrastrukturze wywołujące awarie i przestoje.

Remedium: ręczne interweniowanie w infrastrukturę i brak spójnych procesów zarządzania usługą to główne źródło awarii kończących się przestojami. Nieplanowane i nietestowane zmiany infrastruktury pozostają w centrum problemu. Według Forrestera oznacza to potrzebę automatyzacji i wdrażania przez firmy procesu zarządzania zmianą, przy wykorzystaniu ITIL (IT Infrastructure Library) i dynamicznego połączenia aplikacji z infrastrukturą.

Wyzwanie: nieprzewidziany wpływ konsolidacji i nowych projektów w zakresie oprogramowania na infrastrukturę.

Remedium: blisko dwie trzecie menedżerów IT spodziewa się w przyszłości dalszej konsolidacji. Aby poradzić sobie z negatywnym wpływem tychże konsolidacji na infrastrukturę, menedżerowie IT powinni według Forrestera praktykować prostą ale skuteczną metodę: testować przed podłączaniem. O dziwo, wielu menedżerów IT nadal tego nie czyni.

#Wyzwanie: złe skonfigurowanie obiektów sieciowych.

Remedium: Forrester przestrzega, że obiekty sieciowe źle skonfigurowane mogą powodować nieprzewidziane katastrofy większości kluczowych aplikacji. I choć nie ma na to cudownego sposobu, to pewne zabezpieczenie stanowi zarządzanie zmianą oparte na solidnych narzędziach i ITIL. Aby odczuć wyraźną poprawę, firma powinna w tym względzie zmierzać ku automatycznej konfiguracji sieci.

Wyzwanie: wydajność WAN.

Remedium: menedżerowie IT powinni zdecydować o nadaniu priorytetów ruchowi w sieci, wydzielić i specjalnie zabezpieczyć ruch o znaczeniu krytycznym dla działania firmy. Forrester dodaje, że potrzebne jest wdrożenie zarządzania pasmem WAN oraz rozważenie kompresji ruchu WAN.


Zobacz również