Pieniądz elektroniczny: najpierw pilotaż

Czy Polska pójdzie w ślady Hong Kongu, gdzie niedawno w ogóle wyeliminowano bilon, zastępując go elektronicznym odpowiednikiem. Na temat Instytucji Pieniądza Elektronicznego rozmawiamy z Jędrzejem Grodzickim z Rady Wydawców Kart Bankowych.

AM: Kiedy na świecie zrodziła się idea pieniądza elektronicznego, kto pierwszy przeszczepił ją na Polski grunt?

Jędrzej Grodzicki: Pierwsze "koncepcje", które można uznać za początki pieniądza elektronicznego, były dyskutowane na przełomie lat 80. i 90.. Nie można w tej chwili mówić, iż instytucja ta została "przeszczepiona" na grunt polski, ponieważ nie ma w tej chwili w Polsce systemu, który można określić mianem pieniądza elektronicznego. O "przeszczepieniu" można mówić na gruncie polskiego ustawodawstwa - ustawa Prawo Bankowe (art. 4 ust. 5) oraz ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych.

Co zmieniło się od czasu ustawy. Co zostało wykonane, a za co dopiero trzeba się zabrać ?

Projekt jednolitego, ogólnopolskiego systemu pieniądza elektronicznego jest pokłosiem wejścia w życie w 2003 roku ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych. Obecnie trwają prace nad wdrożeniem w kilku miastach w Polsce programów pilotażowych tego elektronicznego instrumentu płatniczego.

Na czym będzie polegać działalność Instytucji Pieniądza Elektronicznego? Kto jeszcze powinien aktywnie zaangażować się w prace nad pieniądzem elektronicznym?

Instytucja Pieniądza Elektronicznego ma zajmować się kreowaniem (w sensie informatycznym) i dystrybucją do podmiotów systemu pieniądza elektronicznego oraz ma zajmować się skupowaniem go od akceptantów.

Bariery w realizacji projektu. Czy najważniejsze zostały pokonane czy są dopiero przed wami? Jakiej natury przeszkody hamują postęp prac - prawne, technologiczne, społeczne?

W tej chwili konieczne jest przeprowadzenie programu pilotażowego, od wyników którego jest uzależniona skala i szybkość prac nad stworzeniem systemu ogólnopolskiego.

W jaki sposób działa pieniądz elektroniczny ?

Pieniądz elektroniczny jest elektronicznym odzwierciedleniem gotówki, jest nabywany przez posiadacza za gotówkę, w zamian za co posiadacz otrzymuje, zapisywane na mikroprocesorze karty, "impulsy" o wartości adekwatnej do zapłaconej kwoty.

Na czym polega przewaga pieniądza elektronicznego nad kartami płatniczymi oraz gotówką? Jak zapewnić bezpieczeństwo użytkowania tego sposobu płatności?

Nie można porównywać pieniądza elektronicznego i kart płatniczych ponieważ są to dwa elektroniczne instrumenty płatnicze, służące do regulowania różnych płatności (karty płatnicze - płatności "wysokokwotowe", pieniądz elektroniczny - tzw. mikropłatności). Bezpieczeństwo PE jest związane z odpowiednimi procedurami jego tworzenia w systemach informatycznych. W odniesieniu do gotówki pieniądz elektroniczny ma tę przewagę, że jest w formie elektronicznej.

Kiedy zaczniemy używać pieniądza elektronicznego ?

Trudne pytanie, miejmy nadzieję, że jak najszybciej.


Zobacz również