Pieniądze dla firm

Rząd zamierza przeznaczyć 2-2,5 mld zł na wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw w ciągu nadchodzących dwóch lat.

Polski rząd przyjął kierunki działań wobec małych i średnich przedsiębiorstw na najbliższe trzy lata. Jak podaje komunikat Centrum Informacyjnego Rządu, podjęte działania mają zmierzać do „wyrównania szans i popularyzacji przedsiębiorczości wśród młodzieży, kobiet, osób niepełnosprawnych i bezrobotnych”.

Planowane w wysokości 2-2,5 mln zł wsparcie na lata 2004 – 2006 ma pochodzić z budżetu państwa, środków pomocowych Unii Europejskiej, funduszy strukturalnych, środków prywatnych i kredytów bankowych.

W tym roku na wspieranie rozwoju małych i średnich firm rząd chce przeznaczyć 223,4 mln zł ze środków budżetowych i 57 mln zł ze środków w ramach programu Phare.


Zobacz również