Pieniądze i atmosfera

Wynagrodzenie i dobra atmosfera pracy to najważniejsze czynniki decydujące o atrakcyjności pracodawcy - wynika z raportu firmy Sedlak & Sedlak.

W badaniu uwzględniono 24 czynniki, które mogą decydować o atrakcyjności pracodawcy. Wysokie zarobki otrzymały 15,5% głosów, na drugim miejscu znalazła się dobra atmosfera pracy - 12,6%. Istotną rolę odgrywają także kompetentni przełożeni (8,7%), zwłaszcza zdaniem osób, które mają długi staż pracy. Poczucie "sensu wykonywanych zadań" było istotne dla 7,2% ankietowanych (głównie kobiet). Na piątym miejscu znalazła się możliwość podnoszenia kwalifikacji, dostęp do szkoleń i kursów.