Pierwsza polska Złota Akademia INGOT

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 26 w Warszawie, jako pierwsza w kraju otrzymała status Złotej Akademii INGOT. Oznacza to prawo wydawania certyfikatów Złotego INGOTA dla innych, możliwość prowadzenia szkoleń i przyznawania uprawnienia assessora do poziomu Złotego.

W dużym skrócie, INGOT (International Grades in Office Technology) to nowy system certyfikacji podstawowych umiejętności informatycznych uczniów, wdrażany w szkołach brytyjskich (szerzej o programie pisaliśmy w tekście "W liceum o OpenOffice").

W warszawskiej szkole mało popularny w naszym kraju program INGOT został włączony do systemu nauczania informatyki. Aktualnie w placówce trwa tłumaczenie dokumentacji na język polski, a już z początkiem nowego semestru INGOT zacznie być wprowadzany w życie.


Zobacz również