Pierwsze kroki w FTP


WS-FTP Pro 6.01

Producent: IP Switch,http://www.ipswitch.com

Pierwsze kroki w FTP
Pod nazwą kryje się nie jeden program, lecz cały pakiet. Oprócz samego klienta FTP otrzymujemy narzędzia do przeszukiwania zawartości samych serwerów FTP (a nie tylko odpytywania wyszukiwarek), a także aplikację do synchronizacji zasobów serwera z plikami lokalnymi.

Ciekawą właściwością pakietu jest fakt, iż otrzymujemy klienta FTP w dwóch wersjach. Pierwsza jest identyczna z darmową wersją WS-FTP LE, druga zaś bardziej przypomina okna Eksploratora Windows i pozwala użytkownikowi poruszać się po zasobach odległego serwera tak jak wśród plików zlokalizowanych na dysku twardym.

Kontynuacja przerwanych sesji: tak

Pomoc w wyszukiwaniu plików: tak

Książka adresowa serwerów FTP: tak

Kolejkowanie plików do pobrania: nie

Cena programu (USD): 37.50

<hr size=1>

WS-FTP LE 4.06

Producent: IP Switch,http://www.ipswitch.com

Darmowa wersja programu WS-FTP Pro. Program stracił wszystkie zaawansowane funkcje, potrafi "jedynie" pobierać i wysyłać pliki. Zadowalająca pozycja dla osób nie wymagających żadnych wodotrysków, za to bacznie kontrolujących stan własnego portfela.

Kontynuacja przerwanych sesji: tak

Pomoc w wyszukiwaniu plików: nie

Książka adresowa serwerów FTP: tak

Kolejkowanie plików do pobrania: nie

Cena programu (USD): free

<hr size=1>

BulletproofFTP 1.14

Producent: BulletProof Software,http://www.bpftp.com

Dość dobry program wykorzystujący technikę "przeciągnij i upuść". Pozwala kolejkować pliki do późniejszego pobrania oraz obsługuje dociąganie plików, których pobieranie zostało przerwane. Możliwe jest też wybranie trybu pracy, w którym Bulletproof przy zerwaniu transmisji z serwerem sam będzie rozłączał się i łączył ponownie.

Kontynuacja przerwanych sesji: tak

Pomoc w wyszukiwaniu plików: nie

Książka adresowa serwerów FTP: tak

Kolejkowanie plików do pobrania: tak

Cena programu (USD): 29.95

<hr size=1>

Windows Commander 4.01

Producent: Ghisler,http://www.ghisler.com

Pierwsze kroki w FTP
Nie jest to typowy klient FTP - jest to jednak przykład coraz popularniejszej tendencji do łączenia wielu funkcji w jednym programie. Menedżera plików - następcę popularnego kiedyś w środowisku DOS, Norton Commandera - uzupełniono w wystarczający dla większości użytkowników zestaw funkcji obsługujących protokół FTP. Obsługa zasobów odległych serwerów rozwiązana jest prawie w identyczny sposób jak plików umieszczonych na lokalnych dyskach czy w otoczeniu sieciowym.

Kontynuacja przerwanych sesji: tak

Pomoc w wyszukiwaniu plików: nie

Książka adresowa serwerów FTP: tak

Kolejkowanie plików do pobrania: nie

Cena programu (USD): 32