Pierwsze kroki w FTP

Graficzny interfejs stron World Wide Web postrzegany jest zazwyczaj jako najbardziej atrakcyjny element Sieci. Doświadczeni internauci wiedzą jednak, że prawdziwe skarby kryją się w zasobach serwerów FTP. Aby w pełni wykorzystać możliwości FTP, należy zaopatrzyć się w specjalne aplikacje.


Graficzny interfejs stron World Wide Web postrzegany jest zazwyczaj jako najbardziej atrakcyjny element Sieci. Doświadczeni internauci wiedzą jednak, że prawdziwe skarby kryją się w zasobach serwerów FTP. Aby w pełni wykorzystać możliwości FTP, należy zaopatrzyć się w specjalne aplikacje.

FTP (File Transfer Protocol)

To nazwa protokołu umożliwiającego transmisję tekstu oraz plików binarnych pomiędzy odległymi komputerami podłączonymi do Internetu. Nazwą tą określa się nie tylko samą usługę, lecz często także i program - klienta FTP. Podstawową zaletą tego protokołu jest fakt, iż rozpoczęty, lecz nie zakończony pomyślnie transfer może zostać wznowiony i kontynuowany aż do pobrania pełnego pliku (bez ryzyka utraty danych, czy potrzeby ponownego ściągania pobranej już części pliku).

Podstawowe informacje o FTP

Protokół FTP służy do transmisji tekstu i plików binarnych w Internecie. Działa na bazie protokołu TCP/IP, wykorzystując do transmisji danych port 20, natomiast do kontroli transmisji port 21. Podstawową zaletą FTP jest to, iż rozpoczęty, ale nie zakończony pomyślnie transfer danych może zostać wznowiony aż do uzupełnienia brakujących części pliku. Głównymi wadami protokołu jest brak możliwości szyfrowania transmisji oraz fakt, iż kanał kontrolny powoduje problemy z implementacją filtrów pakietów na ruterach. Pomimo tych wad FTP jest nadal najpopularniejszym w Internecie protokołem przesyłania danych.

PODSTAWOWE POLECENIA FTP

?, help - lista poleceń

open [nazwa serwera ftp] - otwiera połączenie z serwerem o zadanej nazwie

user - umożliwia zalogowanie użytkownika na serwerze

dir - wyświetla listę dostępnych plików i podkatalogów w otwartym katalogu

cd [ścieżka dostępu] - przenosi do podanego katalogu na serwerze FTP

lcd [ścieżka dostępu] - zmienia katalog na dysku lokalnym, do którego ściągamy pliki (lub z którego je wysyłamy)

pwd - podaje aktualnie otwarty katalog na serwerze FTP

delete [nazwa pliku] - usuwa plik [nazwa pliku]

get, recv - pobiera plik z serwera na nasz dysk lokalny

put, send - wysyła plik o podanej nazwie na serwer FTP

close, disconnect - zamyka aktywną sesję FTP

mput - wysyła więcej niż jeden plik

mget - pobiera więcej niż jeden plik

!, quit - zakończenie programu obsługującego FTP

Z punktu widzenia użytkownika istotną różnicą pomiędzy protokołem FTP a HTTP (Hypertext Transfer Protocol - wykorzystywanym w przeglądarkach WWW) jest konieczność rejestrowania się (podawania identyfikatora oraz hasła) przy nawiązywaniu każdej sesji FTP z odległym serwerem. Dopiero po zakończeniu procesu identyfikacji internauta otrzymuje dostęp do odpowiednich, przeznaczonych dla niego, zasobów serwera. Ponieważ fizyczną niemożliwością jest założenie na każdym serwerze kont uprawniających potencjalnych użytkowników do uzyskania dostępu do danych zasobów, przyjęto jeden standard rejestrowania użytkowników w każdym systemie. Wszędzie tam, gdzie administratorzy udostępniają pewne dane szerszemu, anonimowemu gronu internautów utworzone zostaje jedno wspólne konto o identyfikatorze anonymous, dla którego właściwym hasłem jest zazwyczaj adres e-mail internauty.

Do momentu eksplozji WWW najpopularniejszą metodą pobierania plików z Internetu były anonimowe serwery FTP. Do dziś serwery FTP w "czystej" postaci znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie zachodzi potrzeba udostępnienia plików bez potrzeby ponoszenia dodatkowych nakładów na "oprawę graficzną", niezbędną w przypadku udostępniania plików osadzonych na stronach WWW. Coraz częściej jednak serwery FTP uzupełniane są o interfejsy utworzone w HTML-u lub wręcz konwertuje się je w całości na HTML/HTTP.

Jak szybciej ściągnąć plik z serwera FTP
  • Sprawdź czy kopia zbioru, który pobierasz nie znajduje się przypadkiem na bliższym serwerze. Czasami przed pobraniem pliku warto użyć wyspecjalizowanych wyszukiwarek np. FTPSearch Lycosa gromadzących poindeksowane zasoby wielu serwerów FTP.

  • Warto zorientować się czy serwer FTP, z którego pobieramy pliki nie ma jakiegoś lokalnego, krajowego mirrora (swojej dokładnej kopii).

  • Dobre efekty może przynieść poprawna konfiguracja serwera proxy w kliencie FTP. Jeśli ktokolwiek pobierał ten sam plik, korzystając z tego samego serwera proxy zostanie on przesłany do naszego komputera z maksymalną dostępną prędkością, jaką można uzyskać pomiędzy naszym systemem a serwerem proxy.

  • Protokół FTP jest poprawnie obsługiwany przez większość przeglądarek internetowych, dlatego z powodzeniem można ich używać zamiast specjalistycznych klientów FTP. Należy jednak pamiętać, że aplikacje te nie są niestety zbyt pomocne przy korzystaniu z serwerów FTP. Starsze wersje przeglądarek w wypadku zerwania komunikacji w trakcie transmisji nie potrafią "dociągnąćŢ brakujących fragmentów plików. Poza tym wyświetlają zawartość poszczególnych katalogów serwera FTP w formie linków HTML, co uniemożliwia zaznaczenie wielu plików do jednorazowego pobrania. Wyjątek stanowi Internet Explorer 5.0. Microsoft w najnowszej wersji programu ujednolicił sposób korzystania z zasobów FTP z wszelkimi operacjami wykonywanymi na lokalnych plikach. Integracja z Internetem posunięta została tak daleko, że wygląd okna z plikami znajdującymi się na odległym serwerze FTP jest identyczny jak w przypadku okna służącego do przeglądania zasobów lokalnych.