Pierwsze kroki w Unii

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez OBOP, aż 79% ankietowanych zauważyło zmiany cen po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej.

Zdaniem 54% respondentów ceny wzrosły nieznacznie, zaś co czwarty uważa, że stały się dużo wyższe. 17% nie zauważyło żadnych zmian cen.

W porównaniu z kwietniem br. wzrósł odsetek Polaków, którzy uważają, że przystąpienie do UE jest dla naszego kraju dobre – do 51%, z 39%. Jednak nadal zdaniem 15% ankietowanych przystępienie do UE było czymś złym (w porównaniu spadek z 29% w kwietniu br.). Zdaniem 28% ankietowanych członkowstwo w UE nie jest ani dobre ani złe, a 6% w ogóle nie ma na ten temat zdania.

W pierwszym tygodniu po przystąpieniu Polski do UE OBOP zadał Polakom pytanie, czy ich życie zmieniło się. Zdaniem 73% nie nastąpiły w ich życiu żadne zmiany, według 12% - zmiany na lepsze, a według 10% - na gorsze.

Zdaniem 45% ankietowanych po przystąpieniu do UE sytuacja w naszym kraju nie zmieniła się, zdaniem 27% - zmieniła się na lepsze.

Według 45% po przystąpieniu do UE poprawiła się sytuacja Polski w świecie, zdaniem co trzeciego ankietowanego – nie zmieniła się, a zdaniem 8% - pogorszyła.


Zobacz również