Pierwsze paszporty elektroniczne w USA

Departament Stanu USA rozpoczyna w tym tygodniu wydawanie nowych paszportów, zawierających chip RFID, pomimo ostrzeżeń niektórych ekspertów od bezpieczeństwa, że taki system może być narażany na ataki hakerów.

Nowy program paszportowy ma wystartować w biurze paszportowym miasta Denver, a pełną gotowość na terenie Stanów Zjednoczonych ma osiągnąć do połowy roku 2007. Zakłada się też, że w roku 2017 wszystkie paszporty obywateli Stanów Zjednoczonych będą wyposażone w chip RFID zawierający informacje biometryczne o jego właścicielu.

Odpowiednia ustawa w tej sprawie został zatwierdzona przez Kongres USA w roku 2002, a Departament Bezpieczeństwa sprecyzował w roku 2005 wymagania określające, że nowe paszporty mają zawierać fotografię cyfrową i spełniać międzynarodowe standardy paszportów elektronicznych.

Zdaniem przedstawicieli Departamentu Stanu, nowe paszporty zapewnią dużo większe zabezpieczenie przed podrabianiem lub fałszowaniem zawartości dokumentu. Wszystkie informacje osobowe zawarte w układzie RFID muszą precyzyjnie odpowiadać tym, jakie zawarte są w drukowanej części dokumentu. Ponadto, chip ma unikatowy numer identyfikacyjny, który w wypadku kradzieży takiego dokumentu, może być śledzony przez organy ścigania na całym świecie.

Dodatkowa pamięć zawarta w chipie RFID może być użyta w przyszłości do przechowywania informacji biometrycznej, takiej jak np. odciski linii papilarnych, jednak do tej pory nie podjęto żadnych decyzji, jak ma być wykorzystana.

Część ekspertów od spraw bezpieczeństwa wyraża obawy odnośnie stosowania 'bezkontaktowych' metod odczytu danych z takiego dokumentu. Informacje zawarte w nowych paszportach będą odczytywane przez skaner z odległości do 10 centymetrów. Zważywszy na szybkie zmiany technologicznie i dziesięcioletni okres życia paszportu, nie można wykluczyć, że hakerzy znajdą sposoby na penetrację chipa RFID, a stosowana technologia pozwoli na odczyt z większej odległości. Wyrażana jest także wątpliwość, co do celowości stosowania układów, których odczyt nie wymaga kontaktu z czytnikiem - nie widać wyraźnych korzyści ze stosowania układów bezkontaktowych.

Nowe paszporty spełniają wymagania Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego oraz standardy akceptowane dzisiaj przez 27 krajów.