Pierwsze produkty Suna na nowej licencji

Firma Sun Microsystems zaprezentowała dwa pierwsze produkty, które są dostępne na zasadach nowej licencji JDL (Java Distribution License).

Pierwszymi produktami dostępnymi na nowych zasadach są JAX-RPC (Java APIs for XML based RPC), JAXB (Java Architecture for XML Binding), także dwa inne projekty - JAX-WSA (Java APIs for XML based RPC) i Common Annotations for the Java Platform - używają nowej licencji.

Nowa licencja JDL daje prawo do wprowadzania zmian i rozpowszechniania wyników, pod warunkiem, że są one w dalszym ciągu zgodne ze specyfikacją. Kompatybilność jest definiowana poprzez tę właśnie specyfikację i specjalne testy kompatybilności - TCK (Technology Compatibility Kit). Sun udostępnił nieodpłatnie TCK dla JAXB i JAX-RPC, aby umożliwić sprawdzenie zgodności tych produktów oraz ewentualnie ich pochodnych.

Nowa licencja jest dużo mniej restrykcyjna od używanej wcześniej SCSL (Sun Community Source License). Wraz z drugą licencją JRL (Java Research License) otwierają nowe możliwości wykorzystania licencjonowanych produktów do nauki i w projektach badawczych (JRL) oraz do zastosowań komercyjnych (JDL).

Więcej o nowych licencjach

JAX-RPC i JAXB na licencji JDL


Zobacz również