Pierwszy zarządca WWW dla OS X

Roxen Platform opracowane przez Roxen Internet Software jest określane jako pierwsze oprogramowanie do zarządzania zawartością WWW w Mac OS X.

Platforma sieciowa zaproponowana przez firmę Roxen Internet Software służy do zarządzania zawartością witryn internetowych w systemie Mac OS X. Roxen Platform zaciera granice pomiędzy tekstem, a grafiką i może być wykorzystywana do personalizowania informacji tekstowych i graficznych w czasie rzeczywistym, w oparciu o profil i przywileje użytkownika. Odpowiednio pocięta i skompilowana zawartość może być przesyłana do przeglądarek w komputerach, telefonach, PDA i innych urządzeniach dostępu do Sieci.

Zintegrowana z platformą technologia tworzenia grafiki internetowej pozwala na tworzenie nawigacyjnych pasków i przycisków oraz edycję i konwersję obrazków do formatów obsługiwanych przez przeglądarki. Projektanci witryn będą mogli po prostu zapisać na serwerze swoje 'master pages', a Roxen automatycznie zamieni odpowiednie grafiki w przyciski i paski. Można także edytować plik graficzny np. w Photoshopie, a po zapisaniu jest on automatycznie 'ładowany' na serwer bez konieczności użycia klienta ftp. Oprócz tego oryginalny format Photoshopa zostaje przed wysłaniem na WWW skonwertowany przez serwer Roxen do JPEG lub GIF.

www.roxen.com


Zobacz również