Pingwin na każde biur(k)o


Sieć pod każdą postacią

Na etapie instalacji NLD9 dobrze radzi sobie zarówno z wykrywaniem sprzętu (interfejsów sieciowych), jak i automatycznym przeprowadzeniem wstępnej konfiguracji połączeń sieciowych. System rozpoznaje i obsługuje faksmodemy, karty sieciowe, urządzenia ISDN, linie DSL, a także bezprzewodowe karty, w tym Intel PRO/Wireless 2100 (Centrino). Połączenie z siecią może być uruchamiane automatycznie lub za pomocą jednego z apletów dostępnych bezpośrednio z paska zadań bądź menu Programy. Narzędzia te ułatwiają wykrywanie, wybieranie i konfigurowanie połączenia, a także pozwalają kontrolować jego stan na bieżąco. NLD9 nadaje się również do zastosowania jako serwer firmowy, dzięki bogactwu dostępnych narzędzi sieciowych i administracyjnych, obsłudze najważniejszych protokołów sieciowych, usługom zdalnego logowania, współdzieleniu plików (różnych systemów) i drukarek. Użytkownik otrzymuje pełny pakiet oprogramowania sieciowego, m.in. z szybką i stabilną przeglądarką Mozilla Firefox, klientami poczty Evolution i Mozilla mail, multikomunikatorem Gaim, obsługującym najpopularniejsze protokoły sieciowe, klientem ftp i czytnikiem wiadomości z grup.

Pracujemy w grupie

Novell Linux Desktop 9 jest dobrze przygotowany do wykorzystania w grupach roboczych. W NLD9 narzędziem do pracy grupowej jest Novell Evolution, łączący funkcje klienta poczty elektronicznej, kalendarza i terminarza, listy zadań do wykonania i książki adresowej. Dodatkowo narzędzie Exchange Connector 2.0 zapewnia programowi Evolution komunikację z pakietem Microsoft Exchange 2000/2003, komunikator internetowy Gaim może współpracować z programem Group-Wise Messenger, a program GnomeMeeting obsłuży wideokonferencje. Pracę grupową, bez względu na to, z jakiego systemu i z jakich aplikacji korzysta użytkownik, ułatwiają dodatkowo: możliwość połączenia ze zdalnym pulpitem Windows, współdzielenie plików i drukarek, a nawet możliwość korzystania z folderów znajdujących się w innych systemach plików.

Marzenie administratora

Mózg i serce systemu, czyli centrum sterowania YaST2, to bez wątpienia spełnienie marzeń niejednego administratora. W jednym miejscu, w menu jednej aplikacji zgrupowano najważniejsze opcje zarządzania systemem i siecią komputerów biurkowych. Centralna kontrola nad zainstalowanymi aplikacjami i dodawaniem poprawek przy ujednoliconym oprogramowaniu działającym w obrębie firmy, ułatwiona aktualizacja i instalacja aplikacji na komputerach klienckich (biurkowych), kompatybilność z innymi systemami i aplikacjami, jednolity w całej firmie sposób zarządzania dokumentami, wydrukiem, pocztą elektroniczną, współdzielenie plików - wszystko to zapewnia wygodę pracy, prostotę i szybkość działania podczas przeprowadzania żmudnych często operacji.

Bezpiecznie jak w sejfie

W Novell Linux Desktop zastosowano te same zabezpieczenia, co w systemie SUSE LINUX Enterprise Server, który zdobył najwyższy certyfikat bezpieczeństwa i zgodności operacyjnej spośród wszystkich systemów linuksowych: Common Criteria Evaluation Assurance Level (EAL) 3+. Zapewne niebawem firma starać się będzie o certyfikat następnego poziomu, czyli EAL 4+, bo produkt zawiera wszystkie składniki spełniające wymagania stawiane w tym wypadku. NLD9 wykorzystuje m.in. szyfrowanie, wystawianie certyfikatów i zarządzanie nimi, uwierzytelnianie użytkowników, kontrolę dostępu, zaporę (firewall) i usługi proxy. Warto zauważyć, że tzw. bezpieczna konfiguracja włączana jest domyślnie podczas instalacji i uruchamiania systemu, co ogranicza do minimum ryzyko włamania do systemu przy równie minimalnym zaangażowaniu użytkownika.

Nie do zdarcia

Użytkownicy SUSE Linux Enterprise Server, na którym opiera się NLD9, twierdzą, że to oprogramowanie może pracować bez przerwy przez okrągły rok. Tę dobrą opinię zdają się potwierdzać również niezależne badania i testy. Wszystkie produkty oparte na systemie SUSE Linux poddawane są pięcioetapowym testom, na które składają się tysiące niezależnych prób niezawodności, jakości i bezpieczeństwa, m.in. Linux Test Project Database Open Test Suite, OSDL Database Test Suite i Java Grand Forum Benchmark Suite. Na przykład baza danych Oracle 10g, działająca na platformie SUSE Linux Enterprise Server 9, ustanowiła rekord świata wydajności systemów nieklastrowych, co może dawać gwarancję, że system tolerujący takie obciążenie jest doskonale przygotowany do użytku w dużych firmach.