Pinnacle Studio 8 - program do edycji wideo

Działania edycyjno-montażowe możemy podzielić na 3 fazy:

1. Nagrywanie, import materiału wideo ze źródła zewnętrznego (kamera, magetowid) - CAPTURE.

2. Montaż, edycja wybranych ujęć wideo i audio, dołączenie efektów, lektora, muzyki ilustracyjnej - EDIT.

3. Zapis gotowego filmu na taśmę, eksport do wybranego formatu - MAKE MOVIE.

Przechwytywanie materiału wideo DV(PAL lub NTSC), w testowanej wersji dostępny jest w trzech formatach (w Studio 7 - w dwóch formatach):

a. DV full quality capture (720 x 576-PAL) - pełna rozdzielczość on-line dla systemu zapisu DV.

b. MPEG full qulity capture nagranie materiałów wideo z przeznaczeniem dla eksportu do wybranego formatu w rozdzielczości HIGH - dla płyt DVD, MEDIUM dla SVCD, LOW dla CD. Istnieje również możliwość ustawienia opcji CUSTOM z autorskimi ustawieniami dla formatu.

c. PREVIEW - możliwość nagrania w ograniczonej rozdzielczości (189x144), pozwala na prowadzenie montażu off-line. Po jego zakończeniu program zastępuje materiał off-line materiałami on-line pobranymi z kasety

Dostępne jest również nagrywanie analogowych materiałów wideo, jeśli zestaw edycyjny PC wyposażony został w analogową kartę wideo, na przykład Studio DC10Plus. W takiej konfiguracji oferuje cztery rodzaje jakości nagrywania materiałów analogowych: GOOD, BETTER, BEST oraz ustawienie CUSTOM.

Identycznie z poprzednią wersją programu rozwiązano sposób porządkowania materiału na dysku:

1. automatyczny podział materiału wideo na ujęcia według zmian time kodu

2. zmiany według zawartości obrazu wideo

3. tworzenie ujęć w wybranych odstępach czasu

4. powstawanie kolejnego ujęcia po każdorazowym naciśnięciu klawisza spacji.

Nagrane w wybrany sposób ujęcia mogą być w dowolny sposób oznaczone tak, aby podczas montażu łatwo można było je odnaleźć. Nagrane clipy występują w oknie głównym programu w postaci ikon z pierwszymi klatkami ujęć. Zorganizowane jest to w formie Albumów ze stronami zawierającymi kolejno nagrane partie materiału wideo.