Pinnacle Studio 9 Plus

Powszechna dostępność coraz szybszych komputerów oraz cyfrowego sprzętu wideo z całą pewnością sprzyja rozwojowi oprogramowania do edycji wideo. Jeszcze do niedawna wiele zaawansowanych funkcji edycyjnych było zarezerwowanych przede wszystkim dla oprogramowania profesjonalnego. Obecnie sytuacja ta stopniowo ulega zmianie.

Powszechna dostępność coraz szybszych komputerów oraz cyfrowego sprzętu wideo z całą pewnością sprzyja rozwojowi oprogramowania do edycji wideo. Jeszcze do niedawna wiele zaawansowanych funkcji edycyjnych było zarezerwowanych przede wszystkim dla oprogramowania profesjonalnego. Obecnie sytuacja ta stopniowo ulega zmianie.

Nowe wersje oprogramowania do edycji wideo adresowane przede wszystkim do amatorów, coraz częściej zaskakują użytkowników nowymi rozbudowanymi możliwościami. Doskonałym tego przykładem jest najnowsza wersja oprogramowania Studio 9 Plus firmy Pinnacle Systems, która po zakończeniu wieloletniej współpracy z Adobe Systems od paru lat konsekwentnie rozwija własne rozwiązania.

Pinnacle Studio 9 Plus
Pierwszym z nich jest profesjonalne oprogramowanie Liquid Edition przeznaczone dla zaawansowanych i najbardziej wymagających użytkowników, natomiast drugim rozwiązaniem jest oprogramowanie Studio adresowane do początkujących i średnio zaawansowanych. Pomimo odmienności obu tych linii oprogramowania, daje się zauważyć stopniowe zmniejszanie się różnicy w oferowanych możliwościach, a nawet pewne oznaki ich ujednolicenia, przejawiające się m.in. przyjęciem standardu wtyczek z efektami i możliwością importu projektu Studia w Liquidzie.

Pinnacle Studio 9 Plus

Interfejs użytkownika Pinnacle Studio 9 Plus

Pinnacle Studio 9 Plus jest rozwinięciem znanej już dobrze wśród użytkowników wersji Studio 9. Jednak tym razem nowy produkt nie zastępuje poprzedniego, a jedynie rozszerza i uzupełnia aktualną ofertę oprogramowania. Studio 9 Plus dostępne jest zarówno jako samo oprogramowanie, jak i pakiet oprogramowania dołączany do dedykowanych kart cyfrowych i cyfrowo-analogowych firmy Pinnacle Systems. Są to m.in. karty Studio DV, Studio DV/AV, Studio AV/DV Deluxe oraz konwertery analogowo-cyfrowe z serii MovieBox. Podstawowym formatem wykorzystywanym do edycji wideo przez Studio 9 Plus jest format DV, pozwalający na korzystanie z cyfrowych kamer i magnetowidów formatu DV oraz Digital 8. Dodatkowo możliwe jest również skorzystanie z cyfrowego formatu MicroMV bazującego na kompresji MPEG-2, opracowanego i promowanego przez Sony. W wersji 9. zapewniono również użytkownikom możliwość korzystania z nie produkowanych już, a popularnych swego czasu analogowych kart Studio DC10 plus, pracujących z kompresją Motion JPEG - z braku dostępu do tego typu karty nie można było sprawdzić, czy współpracuje ona również z wersją 9 Plus.

Pinnacle Studio 9 Plus

Ustawienia parametrów kluczowania Chroma key.

Dużym przełomem dla polskiego użytkownika było wprowadzenie od wersji 9. interfejsu użytkownika, plików pomocy oraz dokumentacji całkowicie w języku polskim. W odróżnieniu od wersji 9., która zawierała ponad 300-stronicową drukowaną instrukcję obsługi, w wersji 9 Plus jest ona dostępna jedynie jako dokument zapisany w postaci pliku PDF, natomiast uzupełnieniem są dwie drukowane niewielkie książeczki (Wprowadzenie do programu oraz Podręcznik szybkiego startu). Biorąc pod uwagę, że odbiorcą Studia jest z reguły początkujący użytkownik, stworzenie w pełni polskiej wersji zarówno oprogramowania, jak i dokumentacji, jest niewątpliwą zaletą i dużym atutem w porównaniu z konkurencyjnymi produktami.

Studio 9 Plus jest dostarczane na trzech płytach instalacyjnych, w tym jednej DVD-ROM, zawierającej dodatki do programu. Wymagania systemowe dla Studio 9 Plus deklarowane przez producenta wydają się jak na obecne czasy przeciętne. Za minimum należy uznać procesor o częstotliwości 1,5 GHz oraz pamięć 512 MB RAM. Zalecany jest również system Windows XP, chociaż istnieje możliwość pracy z wcześniejszymi wersjami Windows 98SE/ME/2000.

Pinnacle Studio 9 Plus

Precyzyjne docinanie ujęć wideo.

Nowa wersja 9 Plus różni się od poprzedniej przede wszystkim dodaniem możliwości pracy na drugiej ścieżce wideo. Dzięki temu nareszcie można w prosty sposób dodawać wstawki do montowanego materiału wideo. Z dodaniem drugiej ścieżki są związane również inne, nowe możliwości i efekty, np. kluczowanie Chroma Key, pozwalające na usunięcie jednolitego tła (najczęściej niebieskiego lub zielonego) i wstawienie w jego miejsce obrazu z podstawowej ścieżki wideo. Kolejnym efektem realizowanym na dodatkowej ścieżce jest PIP, czyli obraz w obrazie. Kolejnym nowym efektem jest Panand-Zoom pozwalający na skalowanie, przesuwanie i obracanie o 90° zdjęć tworzących wideoalbumy. Montowany materiał audio/wideo możemy teraz umieszczać na pięciu ścieżkach, w tym dwóch ścieżkach na materiały wideo/audio, ścieżce na napisy/grafikę, ścieżce na efekty dźwiękowe/narrację oraz ścieżce na dodatkowy podkład muzyczny. Ścieżki te mogą być dowolnie blokowane i wyłączane. Sposób działania Studio 9 Plus w porównaniu z poprzednimi wersjami nie uległ większym zmianom. Cały proces montażu można podzielić na trzy zasadnicze etapy: przechwytywanie materiału wideo, jego edycję oraz zapis zmontowanego materiału na kasetę wideo, płytę CD/DVD lub eksport do wybranego formatu. Przechwytywanie materiału wideo z kasety wideo jest dostępne zarówno w pełnej, jak i zmniejszonej rozdzielczości.

Pinnacle Studio 9 Plus

Wybór filtrów wideo.

Funkcja SmartCapture pozwala na edycję na materiałach roboczych o niższej jakości i objętości, które po zakończeniu montażu zostają przed końcowym zapisem zastąpione pobranymi z kasety cyfrowej oryginalnymi materiałami o pełnej rozdzielczości. Jednak mając na uwadze ceny i pojemności dostępnych w sprzedaży twardych dysków, można uznać, że jest to funkcja rzadziej używana. Przechwytywanie materiału wideo może odbywać się z automatycznym podziałem na ujęcia według zmian kodu czasowego lub zmian zawartości obrazu. Cały przechwycony materiał wideo gromadzony jest w tzw. albumach, co znacznie ułatwia ich późniejszy wybór. Od wersji 9. wprowadzono możliwość edycji zarówno w formacie 4:3, jak i 16:9.