Pinnacle z szerszą ofertą

Firma Pinnacle Systems podpisała umowę z SCM Microsystems, na mocy której przejęta zostanie firma Dazzle, wytwórca produktów serii DVC oraz Hollywood Bridge.

Strony planują zakończenie transakcji, której wartość wynosi około 21.5 milionów USD (płatna w akcjach firmy) jeszcze w lipcu bieżącego roku. Pinnacle Systems przejmie wybrane aktywa oraz pasywa firmy Dazzle łącznie z prawami autorskimi do produktów, wartościami intelektualnymi, znakami towarowymi oraz innymi prawami związanymi z firmą Dazzle. Dzięki tej transakcji Pinnacle Systems liczy na wzrost udziału rynkowego, a połączenie popularnej rodziny produktów Studio z marką Dazzle umocnić ma pozycję firmy w segmencie produktów skierowanych do użytkownika domowego.

Produkty do edycji wideo firmy Dazzle umożliwiają zgrywanie oraz edycję materiału filmowego przy użyciu analogowych oraz cyfrowych kamer wideo. Rodzina produktów obejmuje między innymi popularne serie DVC oraz Hollywood Bridge, które w najbliższym czasie pojawią się na rynku polskim poprzez sieć sprzedaży autoryzowanych dystrybutorów Pinnacle Systems.