Pionier: Polski Internet Optyczny

Komitet Badań Naukowych przedstawił projekt rozwoju infrastruktury informatycznej, przeznaczonej dla polskiego środowiska naukowo-akademickiego.

Komitet Badań Naukowych, czyli organizacja zajmująca się planowaniem i finansowaniem rozwoju polskiej nauki i badań naukowych, poddał pod dyskusję projekt nowego programu rozwoju infrastruktury informatycznej dla polskiego środowiska naukowo-akademickiego.

Projekt "Pionier: Polski Internet Optyczny - Zaawansowane Aplikacje, Usługi i Technologie dla Społeczeństwa Informacyjnego" został opracowany w 1999 r. na zlecenie kierownictwa KBN przez zespół w składzie prof. Jacek Rychlewski, prof. Jan Węglarz, dr Stanisław Starzak, dr Maciej Stroiński i mgr Mścisław Nakonieczny. Opracowanie obejmuje sformułowanie obszarów oraz celów badań i wdrożeń dotyczących dalszego rozwoju infrastruktury informatycznej w latach 2001/2005. Rok 2000 ma być okresem przygotowawczym, w którym dokona się szerokiej analizy wszystkich aspektów i potrzebnych obszarów badań.

Pionier jest kontynuacją rozwoju sieci informatycznych w Polsce, jakie KBN konsekwentnie realizuje już od 1991 r. W tym czasie zbudowano infrastrukturę informatyczną, wytworzono struktury techniczne i organizacyjne, które będą stanowiły bazę wdrażania programu.

Opracowanie w styczniu br. zostało skierowane do dyskusji środowiskowej. Otrzymali je przewodniczący Rad Użytkowników 22 Miejskich Sieci Komputerowych (MAN), kierownicy pięciu Centrów Komputerowych Dużej Mocy (KDM) oraz członkowie zespołów komisji Komitetu Badań Naukowych.

Pełny tekst dokumentu (63 strony) dostępny jest w Internecie na stronie:

www.kbn.gov.pl/analizy/pionier/.