Piraci mniej szkodzą

Straty poniesione przez producentów oprogramowania z powodu działalności piratów komputerowych zmalały w ubiegłym roku o prawie 1 mld USD. Największy "współczynnik piractwa" odnotowano w krajach Azji Południowo-Wschodniej – średnio 90% oprogramowania wykorzystywane jest tam nielegalnie.

Straty poniesione przez producentów oprogramowania z powodu działalności piratów komputerowych zmalały w ubiegłym roku o prawie miliard USD (w porównaniu z rokiem 2000). Największy "współczynnik piractwa" odnotowano w krajach Azji Południowo-Wschodniej: Wietnamie, Chinach i Indonezji – średnio 90% oprogramowania wykorzystywane jest tam nielegalnie.

Z raportu opublikowanego przez BSA (Business Software Alliance) wynika, że producenci oprogramowania stracili w ubiegłym roku z powodu działalności piratów ok. 10,97 mld USD – rok wcześniej sumę tę szacowano na 11,75 mld.

Najwięcej producenci oprogramowania stracili w Azji – szacuje się, że piraci z tej części świata pozbawili ich ok. 4,7 mld USD. To nic dziwnego – raport mówi bowiem o tym, że "współczynnik piractwa" w krajach azjatyckich wynosi nawet do 92% (w Chinach) – oznacza to, że ponad 9 na 10 wykorzystywanych programów to nielegalne kopie. Najniższy współczynnik odnotowano w Nowej Zelandii (26%) oraz Australii (33%).


Zobacz również