Piraci wzięci w obronę przez Rzecznika Praw Obywatelskich

Zatrzymywanie sprzętu komputerowego osoby podejrzanej o piractwo komputerowe jest zbędne - twierdzi Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich.

Gdy policja wejdzie do domu osoby podejrzanej o łamanie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (np. poprzez udostępnianie pirackich filmów, czy muzyki) natychmiast zabezpiecza cały sprzęt komputerowy, który posłużyć ma jako dowód w sprawie. Postępowanie takie trwa wiele miesięcy, co jest dla podejrzanego bardzo uciążliwe ponieważ został pozbawiony narzędzi, które są niezbędne aby funkcjonować w obecnym elektronicznym świecie (chodzi np. o bankowość elektroniczną) a niekiedy służą mu też do wykonywania uczciwej pracy.

Do Adama Bodnara, Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęło wiele pism od takich osób, które skarżą się "na naruszenia przysługujących im praw i wolności w związku z zabezpieczeniem przez Policję urządzeń zawierających dane informatyczne na potrzeby postępowania karnego". Chodzi o to, aby policja nie zabierała im całego sprzętu, ale to co faktycznie stanowi dowód w sprawie, czyli dane informatyczne.

"Zdaniem Rzecznika przy aktualnym stanie prawnym oraz możliwościach technicznych, zatrzymywanie sprzętu komputerowego jest – w większości przypadków – zbędne. Wartość dowodową ma przecież zapis w komputerze, a nie sam sprzęt. Skopiowanie danych stanowiłoby zdecydowanie mniejszą dolegliwość dla osoby, której dotyczy przeszukanie. Czynności te dokonywane są często wobec osób, które nie nabywają statusu strony (podejrzanego), nie mogą więc brać aktywnego udziału w procesie. Zasadą w tego rodzaju sprawach powinno być zabezpieczenie tylko danych informatycznych, a nie całego sprzętu." - czytamy na stronie RPO, który wystąpił w tej sprawie do Ministra Sprawiedliwości i Komendanta Głównego Policji.

Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji ws. zabezpieczania przez Policję sprzętu komputerowego.pdf

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości ws. zabezpieczania przez Policję sprzętu komputerowego.pdf