Piractwo i prawo autorskie okiem koordynatora BSA w Polsce

Czy obecny stan prawny w Polsce umożliwia realną walkę z piractwem? - Co do zasady tak. Jednak czym innym jest obowiązujące prawo materialne a czym innym jego egzekwowanie. - rozmawiamy z Bartłomiejem Wituckim, koordynatorem Business Software Alliance w Polsce, o metodach walki z piractwem i respektowaniu prawa autorskiego w naszym kraju.

Bartłomiej Witucki to prawnik i specjalista z zakresu prawa autorskiego. Jest koordynatorem polskiego oddziału organizacji Business Software Alliance - zrzeszającej czołowych producentów oprogramowania (m.in. Adobe, Apple, Autodesk, AVID, Bentley, Corel, Microsoft, Symantec, UGS). BSA zajmuje się ochroną przysługujących im praw autorskich, promocją legalnego oprogramowania oraz propagowaniem wiedzy na temat wartości własności intelektualnej. Organizacja wspólnie z Fundacją Ochrony Twórczości Audiowizualnej (FOTA) i Związkiem Producentów Audio Video (ZPAV) współtworzy Koalicję Antypiracką, działającą w Polsce od 1998 roku.

WIKTOR SZPUNAR: Czy obecny stan prawny w Polsce umożliwia realną walkę z piractwem komputerowym?

BARTŁOMIEJ WITUCKI: Co do zasady tak. Jednak czym innym jest obowiązujące prawo materialne a czym innym jego egzekwowanie. Problemem jest oczywiście także zwalczanie piractwa komputerowego w Internecie. Tym bardziej, że często nielegalna dystrybucja odbywa się za pośrednictwem serwerów w różnych zakątkach świata.

Przeczytaj też: ACTA i piractwo komputerowe - komentarz prawnika

W.S.: Co możnaby zmienić?

B.W.: Jeśli chodzi o egzekwowanie prawa autorskiego w Polsce zasadniczym problemem jest przewlekłość postępowań karnych. Można mieć także wiele zastrzeżeń co do decyzji procesowych na etapie postępowania przygotowawczego . W naszej ocenie wiele decyzji procesowych o odmowie wszczęcia postępowania lub o umorzeniu postępowania jest podejmowanych zbyt pochopnie wbrew zgromadzonemu materiałowi dowodowemu. Oceniając zatem poszczególne organy postępowań karnych: policję, prokuratorów i sądy, najwyżej należy ocenić pracę policji.

W.S.: Jakie metody walki z piractwem stosuje Business Software Alliance?

B.W.: Business Software Alliance realizuje w ponad 80 państwach na świecie, w tym w Polsce, program ochrony praw producentów zrzeszonych w naszej organizacji. Prawnicy reprezentujący członków BSA inicjują postępowania karne, a ostatnio także cywilne. Działania te są podejmowane wobec firm, w których ujawniono nielegalne oprogramowanie. Tylko w wyjątkowych sytuacjach inicjujemy postępowania wobec osób prywatnych. Niemniej istotnym elementem strategii przeciwdziałania piractwu komputerowemu są różnego rodzaju kampanie edukacyjne skierowane do różnych grup odbiorców: przedsiębiorców i administracji publicznej, osób prywatnych oraz młodzieży. Przykładem programu skierowanego do pierwszej grupy jest program "Zrób to SAMo" promujący najlepsze praktyki zarządzania oprogramowaniem realizowanym we współpracy z Ministerstwem Gospodarki. Natomiast najbardziej udanym działaniem skierowanym do młodzieży był program "Bądź oryginalny" realizowany przez BSA, FOTA i ZPAV (Koalicja Antypiracka) we współpracy ze stowarzyszeniem Zaiks oraz zespołem Sistars, Olafem Lubaszenko, Patrycją Markowską, Bartoszem Obuchowiczem i firmą Techland - wydawcą gier komputerowych. Dziś ten program z powodzeniem kontynuuje Hirek Wrona pod hasłem "Bądź świadomy".

___________________________________

Nasz rozmówca jest znany z wielu dyskusji i konferencji na temat piractwa komputerowego w Polsce. Brał udział w istotnym spotkaniu w redakcji tygodnika Wprost, a także zorganizowanej przez IDG (w roku 2007 r.) debacie pomiędzy przedstawicielami Business Software Alliance, Związku Producentów Audio i Video oraz członków Partii Piratów.