Piractwo szkodzi gospodarce

Redukcja 54-procentowej skali piractwa komputerowego w Polsce o 10 punktów procentowych w ciągu czterech lat przyczyniłaby się do stworzenia 1 812 miejsc pracy w branży nowych technologii, wzrostu PKB o ponad 3 mld złotych i wzrostu dochodów państwa z tytułu podatków o ponad 446 mln złotych do 2013 roku, przy czym ocenia się, że 66% tych korzyści odniosłaby gospodarka krajowa - wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Business Software Alliance (BSA) przez IDC.

Z globalnych danych wynika, że zmniejszenie piractwa komputerowego o 10 punktów procentowych w ciągu najbliższych czterech lat spowodowałoby wzrost PKB w 42 krajach uwzględnionych w badaniu o 142 mld USD przy czym ponad 80% tej kwoty pozostałoby w tych krajach. Ponadto, powstałoby prawie 500 tys. nowych miejsc pracy w branży nowych technologii, a także zwiększyłyby się globalne wpływy z podatków o blisko 32 mld USD. Gdyby natomiast udało się ograniczyć piractwo komputerowe o 10 punktów procentowych już w ciągu pierwszych dwóch lat, to korzyści dla gospodarki byłyby wyższe o dodatkowe 36%. PKB wzrósłby wówczas o 193 mld USD, zaś wpływy z podatków zwiększyłyby się do 2013 roku o ponad 43 mld USD.

Raport "Korzyści gospodarcze płynące z ograniczenia piractwa komputerowego" opracowano przy zastosowaniu Piracy Impact Model, obejmującego dane rynkowe dotyczące wydatków IT oraz współczynniki piractwa komputerowego na świecie, a także informacje o wielkości zatrudnienia w sektorze IT oraz wpływach

z podatków związanych z tym sektorem.


Nie przegap

Zapisz się na newsletter i nie przegap najnowszych artykułów, testów, porad i rankingów: