Piractwo w Polsce - okiem Anglika

Międzynarodowa Federacja Przemysłu Fonograficznego (IFPI) opublikowała kolejną wersję raportu poświęconego kondycji branży. W analizie "Recording Industry in Numbers" nie zabrakło szczegółowych danych o najpopularniejszych muzykach, statystykach sprzedaży, pojawił się też jak zwykle rozdział poświęcony fonograficznemu piractwu. Wedle dostępnych w nim danych liczba pobieranych nielegalnie z Internetu kopii plików oscyluje w granicach 20 miliardów, a straty ponoszone przez muzyczny biznes z powodu piractwa internetowego i "fizycznego" sięgają... 600 miliardów dolarów rocznie. "Branża muzyczna inwestuje 20 % ze swoich wpływów w odkrywanie nowych talentów. Jeśli źródło tych wpływów wyschnie z powodu wymiany pirackimi plikami przez Internet, będzie mniej pieniędzy na promocję młodych wykonawców - co jest sposobem krzewienia kultury" - mówi w rozmowie z PCWK Alex Jacob, przedstawiciel IFPI.

Piractwo w Polsce - okiem Anglika

Alex Jacob - rzecznik Międzynarodowej Federacji Przemysłu Fonograficznego

W czternastym wydaniu corocznej analizy stanu przemysłu fonograficznego na świecie znalazła się kolejna porcja statystyk dotyczących kondycji tej branży. Oprócz tego, autorzy raportu wskazują, iż popularyzacja nowoczesnych technologii może mieć zarówno pozytywny jak i negatywny wpływ na kondycję tej gałęzi przemysłu. Jedną z ciekawszych tez, jakie pojawiły się w raporcie jest ta, wg której jednym z głównych czynników mających wpływ na niesłabnącą popularność pobierania nielegalnych kopii plików jest... popularyzacja szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz spadek cen usług dostępowych. "Koszt dostępu szerokopasmowego zmniejszył się pomiędzy 2004 a 2006 r. o 10% we Francji, 9% w Niemczech i 7 % w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. W wielu krajach rozwijających się, np. w Brazylii i Meksyku, rozprzestrzenianie się kafejek internetowych doprowadziło do gwałtownego rozwoju piractwa" - czytamy w raporcie.

Piractwo w Polsce - okiem Anglika

Popularyzacja łącz szerokopasmowych a korzystanie z P2P

Poprosiliśmy przedstawiciela IFPI, Alexa Jacoba, o komentarz w tej sprawie, zadając mu przy okazji kilka bardziej ogólnych pytań, dotyczących problemu piractwa. Oto zapis elektronicznej korespondencji.

PCWK Online: Raport wspomina o ok. 20 miliardach plików muzycznych, jakie w minionym roku zostały pobrane z Internetu na całym świecie. Jak IFPI zdołało to policzyć?

Alex Jacob: Szacunków tych dokonano na podstawie badań konsumenckich z dziesięciu różnych rynków, przeprowadzonych przez firmy zrzeszone w IFPI oraz na podstawie wskaźników broadbandu opracowane przez firmę Point Topic. W oparciu o te dane ekstrapolowaliśmy wartości globalne, wykorzystując stopień umasowienia broadbandu jako wskaźnik.