Pisz SMS dwoma kciukami - będziesz zdrowszy

Pisanie wiadomości tekstowych na telefonach komórkowych w nadmiernych ilościach może doprowadzić do urazów i schorzeń wywołanych powtarzającym się przeciążeniem mięśni. Ewa Gustafsson, badaczka z uniwersytetu w Goeteborgu podpowiada - używajcie do tego kciuków obu dłoni.

E. Gustafsson na potrzeby swojej pracy doktorskiej przeprowadziła eksperyment z udziałem 56 młodych Szwedów (praca dotyczyła wpływu, jaki na kondycję ludzkiego organizmu wywiera korzystanie ze zdobyczy informatyki i elektroniki).

Autorka w oparciu o uzyskane wyniki, sugeruje - aby uniknąć bólu w dłoni, ramieniu bądź szyi, należy podczas pisania SMS-ów posługiwać się kciukami obu dłoni. Nie powinniśmy się także garbić przy pisaniu, a obie ręce powinny spoczywać np. na oparciach krzesła. Inne porady to m.in. pisanie w wolnym tempie i robienie przerw, zwłaszcza jeśli piszemy dużo długich wiadomości.

Te same zasady mają zastosowanie w wypadku pisania na klawiaturze komputera. Autorka przekonuje, że użytkownicy w większości zdają sobie sprawę z zagrożeń wynikających z siedzenia cały dzień przed komputerem, jednak świadomość ryzyka schorzeń "nabywanych" przez tak prozaiczną czynność, jak pisanie SMS-a, jest już dużo niższa.

Jak skonfigurować stanowisko komputerowe - zobacz film: