Płace na świecie

Według zestawienia dokonanego przez firmę konsultingową Mercer Human Consulting w 2006 r. zarobki w skali światowej wzrosną o 2,4% ponad inflację (w br. - 1,9%), płace w UE wzrosną o 2%, a w Polsce - najmniej w Europie - tylko o 0,5%.

Mercer Human Capital objął swoim sondażem 70 państw, dane o płacach pochodzą z firm międzynarodowych, prognozy inflacji z MFW i OECD. Średnia płaca w 69% państw objętych badaniem Mercer Human Capital wzrośnie pomiędzy 1 i 3,5% ponad inflację. Najwięcej zyskać mają pracownicy krajów przeżywających szybki rozwój gospodarczy, jak Indie czy Chiny (7,3% oraz 4,8% netto).

W Unii Europejskiej płace wzrosną w 2006 roku średnio o 2%. Poprawę odczują najbardziej Litwini, Łotysze, Estończycy i Słowacy (5,5%, 5%, 3,5%). Natomiast w Polsce w 2005 r. realny wzrost płac sięgnąć ma 1,5%, w przyszłym roku będzie jeszcze gorzej, bo zaledwie 0,5%.

wykres 1: 5 krajów o prognozowanym największym wzroście płac w 2006 r.

wykres 2: 5 krajów o prognozowanym najniższym wzroście płac w 2006 r.

Europa - jeśli chodzi o wzrost płac, jesteśmy na Zachodzie

Badanie objęło 31 krajów europejskich, w tym 24 z UE. Wzrosty płac w zachodniej Europie pozostają stabilne, większość wzrostu netto przypada natomiast na kraje wschodniej Europy. Na Zachodzie największy wzrost spodziewany jest w Grecji, trzeci rok z rzędu z resztą. Sięgnąć on ma 4,9% przy inflacji rzędu 3%. Pracownicy w Irlandii, Hiszpanii i we Włoszech mogą oczekiwać wzrostów rzędu 4,2%, 4% i 3,8% przy inflacji odpowiednio 2,4%,3,2% i 1,8%. Najniższy wzrost płac wśród państw "starej" Unii spodziewany jest w Niemczech, gdzie wynieść on ma 2,1% przy 1-proc. inflacji.

Wzrosty płac w Europie Środkowej należą natomiast do najwyższych na świecie, np. Litwa zajmuje w zestawieniu dla całego świata 11. miejsce (8,5% wzrostu średniej płacy przy 3-proc. inflacji). W 2006 roku spodziewane są ponownie największe wzrosty w krajach bałtyckich - 8,3% na Litwie i 7,5% w Estonii (przy spodziewanej inflacji rzędu 5,3% i 2,5%). Według komentatorów z Mercer Human Capital, koszty pracy w krajach naszego regionu przeżywających ten wysoki wzrost nadal pozostaną konkurencyjne i przejawiać się to będzie dalszymi inwestycjami firm międzynarodowych poszukujących taniej pracy.

Na przeciwległym krańcu plasuje się niestety Polska, gdzie płace mają wzrosnąć o 3,1% przy inflacji rzędu 2,6%.

Ameryka Północna - wzrost bez wzrostu płac

Wzrost gospodarki amerykańskiej nie przekłada się na wzrost płac. "Firmy pozostają ostrożne w podnoszeniu płac, aby utrzymać najlepszych pracowników decydują się raczej na wypłacanie premii i dodatkowych nagród niż na podnoszenie wynagrodzenia" - stwierdza komentarz Mercer Human Capital. Płace w USA i Kanadzie mają wzrosnąć o 3,6%, ale netto lepiej wyjdą na tym Kanadyjczycy, gdzie inflacja wyniesie 1,9%, podczas gdy w USA - 2,6%. Płace w Meksyku wzrosną o 5% przy inflacji rzędu 3,9%.

Ameryka Południowa i Środkowa - duże wzrosty płac i inflacji

Płace w Ameryce Środkowej i Południowej mają wzrosnąć, ale większość tego wzrostu pochłonie inflacja, na przykład w Nikaragui płace wzrosną o 6,8% i w całości pochłonie je wzrost cen (6,8%). Płace w Argentynie wzrosną o 10,5%, w Gwatemali i Hondurasie o 10% przy inflacji wielkości odpowiednio 8,6%, 5,7% i 5,9%. W Brazylii płace wzrosną o 7,5% przy inflacji rzędy 4,6%.

Region Azji i Pacyfiku - chińsko-indyjski pościg

Wzrosty płac w regionie są niezwykle zróżnicowane. Najwyższe mają odnotować Indie i Chiny, odpowiednio 11,3% i 7,8% (przy inflacji 4% i 3%). "Firmy poszukujące specjalistów w Indiach i Chinach muszą coraz częściej oferować konkurencyjne wynagrodzenia, jako że pula wykwalifikowanych pracowników jest stosunkowo ograniczona" - stwierdza komentarz Mercer Human Capital.

Wśród starych tygrysów azjatyckich wzrosty są zdecydowanie bardziej umiarkowane. W Singapurze mają one wynieść 3,2% przy inflacji 1,5% a w Hong Kongu 3,2% przy 1,1-proc. inflacji. W Australii i Nowej Zelandii płace mają rosnąc odpowiednio o 4,2% i 3,8%, podobnie jak w ubiegłych latach, przy inflacji rzędu 2,8%.


Zobacz również