Plan lekko przekroczony

Deficyt budżetowy wynosi po 6 miesiącach br. 23,8 mld złotych, czyli 61,5% wielkości zakładanej na cały rok 2003. W ubiegłym roku w analogicznym okresie deficyt budżetowy wynosił 62,5% sumy planowanej w budżecie.

Od stycznia do czerwca br. dochody budżetu wyniosły 71,9 mld zł, a wydatki 95,7 mld zł. Dochody z podatków pośrednich (stanowiące źródło największych wpływów do budżetu) wyniosły w tym czasie 44,86 mld zł, czyli 46% planu rocznego. Jest to o 1,21 mld więcej niż w analogicznym okresie 2002 roku. Dochody z podatku od osób fizycznych wyniosły 10,4 mld zł (o 892,4 mln zł więcej niż rok wcześniej). Spadły natomiast dochody z podatku od osób prawnych – o 15,8%, do 5,24 mld zł. Wiąże się to z obniżeniem podatku CIT do 27% z 28% w ubiegłym roku.

Głównym źródłem finansowania deficytu budżetowego są emisje papierów skarbowych, natomiast wpływy z prywatyzacji państwowych przedsiębiorstw wyniosły do końca czerwca br. 1,17 mld zł. W budżecie na cały rok przewidziane są wpływy z prywatyzacji w wysokości 7,4 mld zł.