Planescape: Torment

Gdy brakuje ci forsy...

Podczas pobytu w Sigil można dość łatwo zyskać nieco pieniążków. Wystarczy udać się na południe od Mortuary i odwiedzić Smoldering Corpse Bar. Następnie pójdź w prawo i pogadaj z Dustman. Jeśli odpowiesz na jej pytania w kolejności 1,1, 1, a potem 1 lub 2 otrzymasz odpowiednio 50 lub 75 sztuk miedzi.

Obejrzyj wszystkie sekwencje FMV

Za pomocą dowolnego edytora tekstu w pliku „torment.ini”, pod nagłówkiem [Movies] wpisz:

BISLOGO=1

TSRLOGO=1

OPENING=1

SS_MSLAB=1

SIGIL=1

TIME=1

SS_PHARD=1

SS_ADETH=1

ALYBIRTH=1

DEATH=1

MAZE1=1

CURSTD=1

OUTLANDS=1

BAATOR=1

CARCERI=1

CRETURN=1

FORTRESS=1

FORTDOOR=1

ARRV_IGN=1

T1ENTER=1

METEOR=1

DRAGON=1

T1ABSORB=1

FINALE=1

CONFLAG=1

T1DEATH=1

RUNE=1