Plany Novella

Novell zaprezentował ulepszoną wersję aplikacji Novell Account Management, zapowiedział też bezpłatne udostępnienie technologii eDirectory producentom sprzętu i oprogramowania.

Novell przedstawił podczas konferencji NetWorld+Interop ulepszoną wersję oprogramowania Novell Account Management, służącego do integracji systemu operacyjnego Microsoft Windows 2000 z sieciami korporacyjnymi.

Novell Account Management to narzędzie do zarządzania siecią, wykorzystujące infrastrukturę Novell eDirectory, zaprojektowaną w celu uzyskania szybszego dostępu do danych przy zwiększonym poziomie bezpieczeństwa. Technologia Novell eDirectory pozwala m.in. na scentralizowane przechowywanie i zarządzanie informacjami o użytkownikach. Zaprezentowane uaktualnienie aplikacji umożliwia uproszczenie dostarczania usług sieciowych pomiędzy systemami Windows NT, NetWare, Linux, Solaris oraz Microsoft Windows 2000. Nowa wersja, oznaczona symbolem 2.1, znajdzie się w sprzedaży 15 maja. Jej cenę ustalono na 26 USD (na jednego użytkownika).

Warto również zaznaczyć, że przedstawiciele Novella poinformowali o planach bezpłatnego udostępnienia technologii katalogowej eDirectory zainteresowanym nią producentom sprzętu OEM, a także firmom zajmującym się przygotowywaniem aplikacji oraz niezależnym programistom. Rezultatem rozpowszechnienia technologii będzie z pewnością powstanie kolejnych aplikacji, wykorzystujących infrastrukturę eDirectory. Novell rozpocznie udostępnianie technologii pod koniec czerwca.

Oprócz prezentacji nowego oprogramowania, Novell poinformował o planach sponsorowania portalu LDAPzone.com, w którym gromadzone są materiały edukacyjne i artykuły poświęcone standardom LDAP (Lightweight Directory Access Protocol). LDAPzone rozpocznie działalność 15 maja.


Zobacz również