Platforma dla naukowców

WWW powstało jako narzędzie dla naukowców – zintegrowany projekt Microsoftu wraca do tej idei, ale w nowoczesnej postaci.


WWW powstało jako narzędzie dla naukowców – zintegrowany projekt Microsoftu wraca do tej idei, ale w nowoczesnej postaci.

W dniach 27-29 lipca br. odbyła się dziewiąta już konferencja Microsoft Research Faculty Summit. Głównym założeniem spotkań z tego cyklu jest pokazanie, jak współpraca specjalistów z działu badawczego Microsoft Research oraz naukowców akademickich z wielu uniwersytetów na świecie może przyczynić się do rozwoju technologii IT przez najbliższe lata. W ramach konferencji, gdzie omawianych było wiele innowacyjnych projektów, Microsoft udostępnił także pakiet bezpłatnych dodatków dla naukowców.

Aplikacje udostępnione przez firmę z Redmond mają ułatwić publikowanie oraz udostępnianie danych. Wraz z nowymi programami Microsoft zaprezentował platformy internetowe dla naukowców, które mają usprawnić dostęp do informacji.

Cykl współpracy akademickiej

Schemat cyklu komunikacji akademickiej.

Schemat cyklu komunikacji akademickiej.

Microsoft przedstawił schemat ukazujący cykl komunikacji akademickiej przy wykorzystaniu udostępnionych narzędzi oraz usług.

Pierwszym etapem jest zbieranie informacji oraz poszukiwanie i analiza danych z pomocą centrum badawczego informacji. Kolejną fazą jest tworzenie danych i tutaj właśnie do dyspozycji badaczy oddano dwie ciekawe aplikacje: dodatek Creative Commons dla Office 2007, który pozwala dodawać licencje CC bezpośrednio do dokumentów pakietu biurowego Microsoftu, oraz Article Authoring dla Worda 2007 dający możliwość zachowywania metadanych zapisywanych podczas edycji tekstu. Trzecim etapem jest publikowanie i rozpowszechnianie informacji. W tym celu Microsoft udostępnił usługę publikowania eJournal. Na końcu jest faza przechowywania, archiwizowania i konserwacji danych. Do tego służy wersja alfa platformy Research Output Repository. Po przejściu cyklu wybrane informacje ponownie trafiają do punktu wyjścia w celu poszukiwania nowych, lepszych rozwiązań od tych już istniejących. I cykl się powtarza.

Dodatek Article Authoring dla Worda 2007

Article Authoring dla aplikacji Word 2007 umożliwia zapisywanie metadanych podczas edycji dokumentu, dzięki czemu wyraźnie wskazany jest autor, który opracował dany tekst. Dodatek udostępniono w postaci wersji RC 1 (Release Candidate 1), co oznacza, że kilkumiesięczne prace nad narzędziem zostały zakończone, a naukowcy mogą spodziewać się wkrótce finalnej wersji Article Authoring.

Program umożliwia otwieranie i edycję bezpośrednio w programie Word 2007 plików XML (Extensible Markup Language) Narodowej Biblioteki Medycyny Stanów Zjednoczonych, a następnie ponowne zapisanie dokumentu w bibliotece w formie XML. Article Authoring zawiera także wsparcie dla formatu książkowego Narodowej Biblioteki Medycyny. Dostęp do metadanych artykułu, autora oraz pism bezpośrednio z Worda 2007 to kolejna zaleta aplikacji. Użytkownik może edytować wszystkie informacje będące częścią formatu Narodowej Biblioteki Medycyny. Natomiast dostęp do zachowanej struktury formatu pozwala naukowcom lepiej przygotować zawartość dokumentu do analizy, weryfikacji i przeszukiwania. Wraz z dodatkiem do użytku badaczy oddane zostają także przykładowe szablony: czyste wzorce artykułu i książki oraz przykładowy szablon artykułu wraz ze słowami kluczowymi i sekcjami.

Article Authoring powinien zostać z pewnością doceniony przez badaczy w kręgu środowisk medycznych, gdzie wiele artykułów obecnie musi być zatwierdzonych przez centrum PubMed.

Niestety, próba zainstalowania dodatku w polskiej wersji edytora niezmiennie kończyła się błędem, co być może spowodowane jest niezgodnością wersji językowej – trzeba zatem zaczekać na ewentualne pojawienie się polskiej wersji lub też poprawienie błędu.

Dodatek Creative Commons dla Office 2007

Narzędzie Creative Commons dla Microsoft Office 2007 umożliwia dodawanie licencji Creative Commons (i innych) bezpośrednio w dokumentach aplikacji Word, Excel oraz PowerPoint. Dodatek pozwala użytkownikowi wybrać i wstawić do pliku jedną z licencji dostępnych w witrynie Creative Commons - poprzez usługę dostępną na stronie. Dodany typ licencji umożliwia przekierowanie do odpowiedniego elementu opisującego wskazane zasady w serwisie Creative Commons. Możliwe jest to podczas przechowywania licencji w dokumencie zapisanym w formacie Office Open XML (patrz ramka). Wykorzystując licencje Creative Commons, autor ma sposobność przekazania swoich intencji odnośnie wykorzystywania przez inne osoby efektów jego pracy. Więcej informacji o licencjach Creative Commons znaleźć można na oficjalnej stronie projektu -http://www.creativecommons.org Dodatek wymaga obecności środowiska .NET Framework 3.5.

Co to jest Office Open XML?

Office Open XML zwany także OOXML, MSOOXML i OpenXML jest specyfikacją elektroniczną dokumentu opracowaną przez Microsoft i zaimplementowaną w najnowszej odsłonie pakietu biurowego Office 2007. Office Open XML jest domyślnym formatem zapisu dokumentów w Office 2007 i zastąpił binarne formaty stosowane we wcześniejszych wersjach pakietu biurowego Microsoftu. Office Open XML, po wielu staraniach ze strony Microsoftu, został zaakceptowany przez ISO jako norma (ISO/IEC 29500). Mimo zastrzeżeń zgłoszonych przez niektóre państwa, organizacja ISO odrzuciła protesty i utrzymała stanowisko w sprawie OOXML jako standardu międzynarodowego. Alternatywą dla Office Open XML jest ODF (Open Document Format).

Usługa Microsoft eJournal

Proces opatrywania dokumentu Worda licencją za pomocą kreatora Creative Commons.

Proces opatrywania dokumentu Worda licencją za pomocą kreatora Creative Commons.

Microsoft eJournal jest pakietem hostingowym, który umożliwia publikowanie wirtualnych dzienników naukowych. Usługa znajduje się na razie we wczesnej fazie rozwoju i została udostępniona przez Microsoft jako poglądowa wersja alpha. eJournal skierowano do badaczy, którzy chcą przechowywać wyniki własnej pracy, także jeszcze te nieukończone. W serwisie można archiwizować prace o małych i średnich rozmiarach. eJournal ułatwia także komunikację między autorami. Usługa pozwala zarządzać argumentami i poglądami dotyczącymi artykułów, zapisanych w dowolnym formacie, oraz deponować finalne wersje dokumentów w repozytorium informacji (IR, Information Repository) poprzez protokół SWORD (Simple Web-service Offering Repository Deposit). Obecna wersja alfa usługi działa pod kontrolą Microsoft Office SharePoint Server 2007, umożliwiając tym samym organizacjom korzystanie z funkcjonalności serwisu bez potrzeby posiadania jakiejkolwiek infrastruktury. Microsoft eJournal znajduje się pod adresemhttp://journal.mssandbox.net