Plaxo dla Outlooka

Firma Plaxo (www.plaxo.com) oferuje darmowe narzędzie Plaxo. Jest to wtyczka dla Outlook 2000/2002, która pozwala aktualizować kontakty zawarte w książce adresowej programu.

Użytkownik może wysłać do swoich respondentów prośbę o zaktualizowanie danych, a odpowiedzi zostaną automatycznie uwzględnione w module kontaktów. Pasek narzędziowy Plaxo jest dostępny w interfejsie Outlooka, a także jako menu. Program trzeba zainstalować online.