Play notuje świetne wyniki za pierwszy kwartał 2019

Play ogłasza dzisiaj wyniki za I kw. 2019 r. Wyniki potwierdzają wiodącą pozycję Play na rynku dzięki poprawie bazy klientów, przychodów, skorygowanego zysku EBITDA, rentowności netto i wygenerowanej gotówki.


Najważniejsze dane operacyjne z oficjalnego raportu

 • 12,7 mln aktywnych klientów i 15,0 mln klientów objętych sprawozdaniem (odpowiednio +2,3% i -0,9% r/r);
 • wzrost udziału klientów kontraktowych do 66,0% (+2,8pp r/r), podczas gdy wskaźnik rezygnacji churn pozostaje niski i stabilny na poziomie 0,8%;
 • stabilny wskaźnik średniego ARPU na poziomie 31,8 zł i 42-procentowy udział multiSIM (+4,2 pkt. proc. r/r) napędzający wzrost ARPA
 • zakończenie testów usługi telewizyjnej Play Now TV (usługa kompatybilna z dowolną siecią) – komercyjnie uruchomiona w kwietniu 2019 r.

Rozbudowa sieci zgodnie z planem

 • na koniec marca 2019 r. działało 7 124 stacji bazowych (+ 20% r/r), a zasięg 4G LTE wynosił 97,4% populacji;
 • pierwsze miejsce w rankingu prędkości transmisji danych w sieci własnej według SpeedTest.pl nieprzerwanie od listopada 2018 r.;
 • 11% stacji bazowych zmodernizowanych do standardu 5G-Ready
Play notuje świetne wyniki za pierwszy kwartał 2019

Najważniejsze dane finansowe

 • przychody operacyjne osiągnęły 1 686 mln zł (+3,0% r/r), co wynika zarówno ze wzrostu przychodów z usług detalicznych(+3,6% r/r), jak i sprzedaży towarów (+4,1% r/r), przy czym ta ostatnia wspierana jest przez transakcje hurtowe;
 • skorygowana EBITDA wyniosła 576 mln zł (+11,2% r/r), odzwierciedlając głównie poprawę marż na usługach i sprzedaży towarów, wynikającą odpowiednio z niższych kosztów roamingu i wyższych cen telefonów komórkowych;
 • zysk netto wzrósł do 214 mln zł (+39,7% r/r), co jest wynikiem wzrostu EBITDA przy wyższej amortyzacji skompensowanej niższymi kosztami finansowymi netto i naliczonym podatkiem dochodowym;
 • gotówkowe nakłady inwestycyjnewyniosły 238 mln zł (+31,2% r/r), co wynikało z intensywnego, bieżącego procesu inwestycyjnego oraz realizacji płatności za prace wykonane w IV kw. 2018 r.;
 • wolne przepływy pieniężne dla właścicieli kapitału własnego (FCFE, z uwzględnieniem płatności leasingowych1) na poziomie 181 mln zł (+54,3% r/r) odzwierciedlają wyższy zysk EBITDA kompensujący wyższe nakłady inwestycyjne, podczas gdy główną różnicę stanowi niższa zmiana kapitału obrotowego (niższy wzrost zapasów r/r).
 • Rada Dyrektorów podjęła decyzję o wypłacie 45% wartości wolnych przepływów pieniężnych dla właścicieli kapitału własnego wygenerowanych w 2018 r. w formie dywidendy zaliczkowej w wysokości 1,45 zł na akcję, która została wypłacona 10 maja

Zobacz również: