Play wprowadza w błąd używając hasło "Internet bez limitu"

Internet bez limitu w Play? Uważajcie na reklamę, która wykorzystuje to hasło.

Reklama Play kusząca klientów hasłem "internet bez limitu" zdaniem Komisji Etyki Reklamy wprowadza w błąd naruszając tym samym normy Kodeksu Etyki Reklamy.

Skarga na produkt LTE BEZ LIMITU

Komisja Etyki Reklamy wydała powyższe orzeczenie po rozpatrzeniu skargi dotyczącej reklamy LTE BEZ LIMITU, w której Play posługuje się hasłem "internet bez limitu". Skarżący uważał, że wprowadza ona w błąd, ponieważ w regulaminie wyraźnie wskazany jest limit wynoszący 100 GB.

Skarżony (przedstawiciel spółki P4) bronił się twierdząc, że reklama nie kłamie, ponieważ po przekroczeniu wspomnianego limitu 100 GB dostęp do internetu nie jest blokowany, a jedynie może zostać obniżona prędkość transferu danych: do 2 Mb/s dla pobierania i 384 kbit/s dla wysyłania.

Co oznacza słowo może?

Z powyższego wynika, że P4 nie ogranicza limitu danych możliwych do wykorzystania w ramach oferty. Wskazane wielkości 200 GB /100 GB wyznaczają jedynie próg bezpieczeństwa, po przekroczeniu którego prędkość transmisji danych może zostać ograniczona - lecz nie musi. Podkreślenia wymaga fakt, że nie jest to działanie automatyczne - P4 podejmuje je tylko w przypadku, gdy jest to niezbędne do prawidłowego funkcjonowania sieci. Ewentualne ograniczenie prędkości utrzymywane jest tylko do końca okresu rozliczeniowego. - tłumaczy skarżony.

Orzeczenie Komisji Etyki Reklamy

"Zespół Orzekający wyraził opinię, iż nawet jeśli limitowanie korzystania z transmisji danych dotyczy tylko niewielkiej grupy abonentów, którzy przekroczyli limit 100GB/200GB i wobec których zastosowano ograniczenie prędkości – to nie jest uzasadnione posługiwanie się hasłem INTERNET BEZ LIMITU."

Zapoznaj się z pełnym zapisem przebiegu posiedzenia Komisji Etyki Reklamy.