Play z 8 mln zł kary. Za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów

Operator sieci Play nie zastosował się do wyroku Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i wbrew niemu w dalszym ciągu stosował nieprawne praktyki. Za to oraz za ograniczanie odpowiedzialności w przypadku braku dostępu do swoich usług zapłaci 8 milionów złotych kary.

Na początku 2012 roku Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał, że P4, operator sieci Play, wykorzystywał niezgodną z prawem klauzulę decydującą o skuteczności doręczeń (pismo wysłane na ostatni podany przez konsumenta adres było automatycznie uznawane za doręczone i wywoływało określone skutki prawne). Pomimo tego, że spółka zobowiązana była do natychmiastowego wykonania prawomocnego wyroku i usunięcia wspomnianej klauzuli, wszczęte w listopadzie 2012 roku postępowanie UOKiK ujawniło, że zwlekała z tym aż pięć miesięcy.

Ponadto w toku tego postępowania duże wątpliwości wzbudziły wzorce umów, które w przypadku roszczeń klientów z tytułu braku dostępu do usług telekomunikacyjnych, ograniczały możliwość dochodzenia rekompensaty poniesionej szkody ponad wysokość ustalonej we wzorcu kary umownej.

Zobacz również:

  • Johnson&Johnson zapłaci 230 mln dolarów kary za opioidy w lekach

Za naruszenie zbiorowych interesów Prezes UOKiK nałożyła na operatora sieci Play karę w wysokości ponad 8 mln zł. Oczywiście spółka odwołała się od tej decyzji.