Play z 8 mln zł kary. Za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów

Operator sieci Play nie zastosował się do wyroku Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i wbrew niemu w dalszym ciągu stosował nieprawne praktyki. Za to oraz za ograniczanie odpowiedzialności w przypadku braku dostępu do swoich usług zapłaci 8 milionów złotych kary.

Na początku 2012 roku Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał, że P4, operator sieci Play, wykorzystywał niezgodną z prawem klauzulę decydującą o skuteczności doręczeń (pismo wysłane na ostatni podany przez konsumenta adres było automatycznie uznawane za doręczone i wywoływało określone skutki prawne). Pomimo tego, że spółka zobowiązana była do natychmiastowego wykonania prawomocnego wyroku i usunięcia wspomnianej klauzuli, wszczęte w listopadzie 2012 roku postępowanie UOKiK ujawniło, że zwlekała z tym aż pięć miesięcy.

Ponadto w toku tego postępowania duże wątpliwości wzbudziły wzorce umów, które w przypadku roszczeń klientów z tytułu braku dostępu do usług telekomunikacyjnych, ograniczały możliwość dochodzenia rekompensaty poniesionej szkody ponad wysokość ustalonej we wzorcu kary umownej.

Za naruszenie zbiorowych interesów Prezes UOKiK nałożyła na operatora sieci Play karę w wysokości ponad 8 mln zł. Oczywiście spółka odwołała się od tej decyzji.