Pliki Office w Linuksie


Po zapisaniu zmian i ponownym uruchomieniu przeglądarki możesz spróbować odczytać plik Worda. Po rozpakowaniu pakietu z kodem źródłowym wvWare w katalogu help-scripts można znaleźć kilka innych skryptów pozwalających na automatyczne przeglądanie plików Worda, np. z poziomu przeglądarki znakowej Lynx czy konwertujących na format LaTeX. Można tam nawet znaleźć skrypt CGI, który pozwoli na automatyczną konwersję plików Worda na HTML z poziomu serwera WWW!

Analogicznym konwerterem tyle, że przeznaczonym do plików Excela (95 i 97) jest program xlHml (http://www.xlhtml.org). Konwertuje pliki.xls na format HTML. Można go tak skonfigurować, podobnie jak wvWare tak, aby automatycznie wyświetlał skonwertowany arkusz w oknie przeglądarki WWW. Tym razem w oknie New... (patrz powyżej) trzeba wpisać następującą sekwencję:

Pliki Office w Linuksie
/usr/local/bin/nsxlview %s

Sam pakiet RPM instaluje się poleceniem:####

rpm -i xlHtml-0.2.6-2rh61.i386.rpm

W pakiecie xlHtml znajduje się również eksperymentalny program ppt-Html, który ma służyć do konwersji niektórych plików prezentacji PowerPoint do formatu HTML, ale na razie potrafi wyłuskać jedynie tekst zawarty na poszczególnych slajdach.

Oczywiście oprócz vWare i xlHtml istnieją również inne konwertery:

-<font color="red"> word2x - przeznaczony dla plików Word 6.0: word2x.alcom.co.uk

- <font color="red"> catdoc - również dla Word-a 6.0: www.fe.msk.ru/~vitus/catdoc/

- <font color="red">laola - potrafi "wyciągnąć" z plików Office niektóre osadzone obiekty OLE (głównie metapliki graficzne i tekst): user.cs.tu-berlin.de/~schwartz/ pmh/index.html

Programy te jednak mają znacznie mniejsze możliwości w stosunku do opisanych powyżej programów.

Oczywiście konwertery mają również wady - przede wszystkim działają w jedną stronę, tzn. niemożliwa jest np. konwersja pliku HTML na format Worda.

W zupełnie inny sposób konwertuje się bazy danych MS Accessa. Wbrew pozorom nie jest to bardzo trudne. Można to zrobić na dwa sposoby - zapisując bazę w pliku tekstowym CSV z polami oddzielonymi przecinkami (tzw. comma delimited text file) albo użyć którejś z baz SQL dostępnych dla Linuksa (np. MySQL lub PostgresSQL), za pomocą sterownika ODBC połączyć się z bazą z poziomu Accessa i skopiować odpowiednie dane do bazy SQL pracującej w Linuksie.

Emulator

Pliki Office w Linuksie
Obecnie istnieją trzy emulatory pozwalające uruchamiać programy windowsowe w Linuksie - komercyjny VMware (opis w 2/2000 PCWK), również komercyjny Win4Lin (opis w bieżącym numerze) oraz darmowe WINE (opis na stronach 200-202. W wypadku użycia emulatora istnieją dwie drogi - jedna z nich to uruchomienie odpowiedniego programu pakietu Office i zapisanie pliku w formacie HTML lub tekstowym. Wówczas pozostaje jedynie dokonać konwersji kodowania polskich znaków, a potem plik będzie można bez problemu obrabiać w dowolnym edytorze tekstowym/HTML (np. kedit, gedit, Emacs, vi, joe). Drugi sposób to wykorzystanie darmowych przeglądarek plików MS Office udostępnianych przez Microsoft (np. MS WordView).

Pliki Office w Linuksie

Wykorzystanie emulacji zapewnia najwyższy poziom zgodności, ponieważ pliki otwierane są przy użyciu przeznaczonych do tego aplikacji, bez stosowania jakichkolwiek konwerterów. Wadą jest natomiast konieczność posiadania licencji na MS Office lub instalowania dodatkowych aplikacji windowsowych. Tym niemniej jest to metoda najpewniejsza.