Plikostrada.pl, Pobieraczek.pl - czy mają coś wspólnego?

W Sieci pojawił się nowy serwis pozwalający na pobieranie plików - Plikostrada.pl. Przyjrzeliśmy mu się bliżej...

Przez ostatnie kilka lat serwis Pobieraczek.pl napsuł krwi tysiącom internautów. Jego niezgodną z prawem działalnością zajął się nawet Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który nakazał mu wprowadzić pewne zmiany oraz nałożył na niego dwukrotnie karę w wysokości kilkuset tysięcy złotych. Z drugiej strony został on także zaatakowany przez pokrzywdzone osoby, które postanowiły złożyć w sądzie pozew zbiorowy.

Naciski te w końcu przyniosły taki efekt, że kilka dni temu firma Eller Service poinformowała o zakończeniu działalności serwisu Pobieraczek.pl. Wkrótce po tym jeden z naszych czytelników (dziękuję "mrówkojad") zamieścił jednak w komentarzu następujący wpis:

"plikostrada.pl. I już zmartwychwstali..."

Czy faktycznie? Spróbowaliśmy to ustalić.

Wchodząc na stronę Plikostrada.pl widzimy równie mocno jak w przypadku Pobieraczka rzucający się w oczy napis z tą jednak różnica, że mowa tutaj jest o 14 bezpłatnych dniach pobierania (Pobieraczek - 10 dni).

Czy za serwisem stoją te same osoby co za Pobieraczkiem?

Niestety nie wiadomo. W regulaminie czytamy bowiem, że:

"Usługodawcą świadczącym Usługę jest spółka Smart Tech Connect Ltd. z siedzibą w Dubaju, Meydan Office Tower, piętro 3, P.O. Box 450676, Zjednoczone Emiraty Arabskie (zwana dalej "Usługodawcą" lub "Administratorem")."

Ponadto dowiadujemy się, że:

"Sądem właściwym do rozpatrzenia sporu pomiędzy Stronami jest sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub miejsca siedziby strony pozwanej [czyli przed sądem w Dubaju - red.].

Strony dopuszczają możliwość dochodzenia wzajemnych roszczeń przed Sądem Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie (w trybie tzw. Elektronicznego Postępowania Upominawczego)."

Warto też zauważyć, że wchodząc w zakładkę "Kontakt" ukazuje się nam pusta strona. Przechodząc do innych zakładek udało mi się jednak w końcu znaleźć adres do korespondencji (pomoc@plikostrada.pl) oraz obietnicę udostępnienia wkrótce numeru telefonu do kontaktu z konsultantami.

Postanowiłem skorzystać z możliwości kontaktu e-mailem. Obecnie oczekuję na odpowiedź na moje proste pytanie: "czy macie Państwo coś wspólnego z serwisem Pobieraczek.pl".

Podsumowując, obecnie nie można ustalić, czy nowy serwis założyły te same osoby, które wcześniej stworzyły Pobieraczka. Biorąc jednak pod uwagę powyższe zapisy, nie budzi on mojego zaufania.

Co oznaczają te 14 dni?

Oznaczają, że rejestrując się zawieramy roczną umowę na usługę (jej koszt to minimalnie 96 złotych) dostępu do plików, od której możemy odstąpić w ciągu 14 dni:

Bądźcie ostrożni

Powyżej przedstawiłem Wam najważniejsze fragmenty zawarte w regulaminie, z którego pełną treścią możecie zapoznać się tutaj. Oczywiście jeżeli macie ochotę korzystać z oferty nowego serwisu nikt Wam tego nie może zabronić. Zależy mi jednak na tym, abyście to czynili z pełną świadomością, w przeciwnym bowiem wypadku fora zapełnią się kolejną falą wpisów zawiedzionych internautów.

Pamiętajcie też, że co prawda "Usługodawca odrzuca ofertę zawarcia Umowy złożoną przez Użytkownika, który oświadczył w formularzu zamówienia, iż nie ukończył 18 roku życia.", lecz Wasze nieletnie dzieci z pewnością chcąc pobrać jakiś plik chętnie skłamią przy rejestracji.


Zobacz również