Płock czyni precedens

W siedzibie władz miejskich Płocka podpisano porozumienie w sprawie realizacji projektu „Forum dla Płocka”. Stronami porozumienia są: Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), Urząd Miasta Płocka, oraz PKN ORLEN.

„To pierwsze w Polsce porozumienie na tak duża skalę o współpracy trzech sektorów i partnerstwie publiczno-prywatnym” – skomentował podpisanie porozumienia Colin Glennie, przedstawiciel UNDP w Polsce.

Przedmiotem porozumienia jest zawiązanie unikalnego na skalę polską i europejską partnerstwa publiczno-prywatnego na rzecz Płocka. To także największy projekt realizowany w Polsce w ramach inicjatywy Global Compact, która propaguje postawę obywatelskiego zaangażowania przedsiębiorców i menedżerów w kształtowanie warunków do rozwoju zrównoważonego. Koordynatorem projektu jest polski UNDP. W projekcie uczestniczy największa firma regionu – PKN ORLEN. Porozumienie ma charakter otwarty i stwarza możliwość włączenia się do projektu innych firm. Zakończenie projektu przewidziane jest w 2003 r.

„Forum dla Płocka” włączy się w proces oceny długofalowej „Strategii Rozwoju Miasta Płocka do 2012 roku” poprzez stworzenie warunków do szerokiego udziału przedstawicieli wszystkich grup zainteresowanych współpracą przy realizacji strategii. Cele „Forum dla Płocka” to stymulowanie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, poprawa warunków życia mieszkańców i stanu bezpieczeństwa publicznego, poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury technicznej, ochrona dziedzictwa kulturowego oraz zasobów ekologicznych.

Podstawą zmian ukierunkowanych na skuteczne zarządzanie i zarazem pierwszym projektem realizowanym przez „Forum dla Płocka” jest audyt, który pozwoli na dokonanie oceny jakości życia w mieście. Na tej bazie opracowanie lub udoskonalane będą programy rozwojowe.

Audyt zbada sytuację w mieście względem założeń rozwoju zrównoważonego. W praktyce chodzi o zachowanie ładu: ekologicznego, społecznego, przestrzennego, gospodarczego oraz instytucjonalno-politycznego. Audyt opiera się na pomiarze wskaźników wypracowanych i stosowanych już w innych miastach europejskich. Elementem projektu ma być wsparcie procesów zarządzania rozwojem poprzez dialog społeczny i badanie satysfakcji mieszkańców.

Przeprowadzenie audytu w Płocku ma pomóc miastu przy ubieganiu się o środki z programów pomocowych Unii Europejskiej. Jednocześnie miasto mierzy w Europejską nagrodę Miast zrównoważonego rozwoju. Płock jest obecnie 130-tysięcznym miastem, z przemysłem petrochemicznym, budownictwem, przemysłem odzieżowym, spożywczym, maszynowym. W rankingu „Rzeczpospolitej”- Złota Setka Samorządów Płock zajął drugą pozycję wśród inwestujących miast na prawach powiatu. Niezależna agencja ratingowa wyceniła kondycję finansową miasta na (A-).