Płyną inwestycje

5,7 mld dolarów na koniec II kwartału, 10 mld do końca roku - Narodowy Bank Polski podał swoje oszacowania wartości nowych bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce.

Według danych NBP, wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) w Polsce w I półroczu 2006 r. wyniosła 5,7 mld dolarów. Po pierwszym kwartale br., w którym napłynęły do Polski BIZ o wartości 3,3 mld dolarów, PAIiIZ prognozował, że wartość BIZ na koniec roku może sięgnąć 10 mld dolarów. Według komunikatu agencji ISB, podczas dzisiejszej konferencji PAIiIZ przedstawiciel NBP potwierdził te prognozy.

W dwóch pierwszych kwartałach 2006 r. Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych zamknęła 12 projektów inwestycyjnych o łącznej przyszłej wartości 198,18 mln euro. Inwestorzy zagraniczni zadeklarowali utworzenie w Polsce 5646 nowych miejsc pracy. Prawie połowa ze wspomnianych inwestycji zostanie ulokowana w województwie dolnośląskim. Wśród projektów dominowały sektor elektroniczny oraz centra usług nowoczesnych.

Obecnie PAIiIZ prowadzi 143 projekty inwestycyjne o łącznej wartości 1,9 mld euro, w ramach których powstać może ponad 20 000 nowych miejsc pracy. Najwięcej - 26 obsługiwanych projektów - dotyczy sektora usług. 23 dotyczą sektora elektronicznego a 14 firm z sektora motoryzacyjnego.

Ponad połowa przedsiębiorstw korzystających obecnie z usług PAIiIZ pochodzi z krajów spoza UE, głównie z Japonii i USA. PAIiIZ obsługuje także firmy z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji i Korei. Największe zainteresowanie inwestorów budzą lokalizacje w województwach dolnośląskim, małopolskim, pomorskim, łódzkim oraz śląskim. Zauważalny jest wzrost zainteresowania Polską przedsiębiorstw z krajów, które jeszcze kilka lat temu nie były obecne wśród największych inwestorów: z Indii, Chin, Węgier, Czech czy Ukrainy.