Płyty Blu-ray w masowej produkcji

TDK rozpoczęło masową produkcję płyt Blu-ray. Od wiosny każdego miesiąca fabrykę TDK ma opuszczać 100 tysięcy płyt.

Dwuwarstwowe (DL) płyty Blu-ray mają mieć pojemność 25 i 50 GB. W Internecie pojawiły się nawet głosy użytkowników (patrz np. wypowiedź prowadzącego portal AkihabaraNews) świadczące o tym, iż ruch ten oznacza zwycięstwo formatu Blu-ray w przypadku filmów HD. Ma również przesądzić o dominacji czytników BD na rynku oraz o ich wykorzystaniu w konsoli Sony PlayStation 3 (patrz również artykuł: "Użytkownicy wolą Blu-Ray?").

Płyty Blu-ray w masowej produkcji

Płyty Blu-ray (źródło: TDK)