Po co dwa?

Nieoczekiwanie, po agresywnej promocji pakietu Adobe InDesign (wersje 1.0/2.0) do składu dokumentów, na rynku pojawiła się najnowsza, siódma już wersja Adobe FrameMaker (FM) - klasyka gatunku, niemal już dinozaur DTP. A jeszcze dziwniejsze, że premiera FM nie była prawie w ogóle nagłaśniana, nie mówiąc już o szerokiej promocji. Po co więc taki dubler In Design 2.0?

Nieoczekiwanie, po agresywnej promocji pakietu Adobe InDesign (wersje 1.0/2.0) do składu dokumentów, na rynku pojawiła się najnowsza, siódma już wersja Adobe FrameMaker (FM) - klasyka gatunku, niemal już dinozaur DTP. A jeszcze dziwniejsze, że premiera FM nie była prawie w ogóle nagłaśniana, nie mówiąc już o szerokiej promocji. Po co więc taki dubler In Design 2.0?

Do długich dokumentów, książek i specjalistyczych czasopism z wieloma pozycjami w indeksie i bibliografii oraz jako narzędzie wstępnego przygotowywania dokumentów XML, FrameMaker 7.0 broni się na czołowej pozycji wśród QuarkXpress i Adobe Indesign 2.0.

Do długich dokumentów, książek i specjalistyczych czasopism z wieloma pozycjami w indeksie i bibliografii oraz jako narzędzie wstępnego przygotowywania dokumentów XML, FrameMaker 7.0 broni się na czołowej pozycji wśród QuarkXpress i Adobe Indesign 2.0.

FM jako kompletny system do przygotowywania publikacji (procesor tekstu, projektowanie układu strony, edytor grafik, edytor wyrażeń (równań) oraz tzw. book builder - moduł do składu książek), ma ciągle jeszcze bardzo mocną pozycję wszędzie tam, gdzie ważne jest efektywne zarządzanie długimi dokumentami i rozbudowane indeksowanie, a więc w składzie książek oraz specjalistycznych czasopism.

Teraz firma Adobe postanowiła wykorzystać FM i do innych zadań, głównie do tzw. cross-media publishing. Dlatego w wersji 7 pojawia się pełna obsługa języków znaczników (XML i SGML), co umożliwia skład strukturalnych dokumentów publikowanych w różny sposób, w tym na stronach !WWW. Złożony w XML dokument przeznaczony do druku można łatwo przekonwertować na publikację w WWW bez naruszania jego wewnętrznej spójności. Wprawdzie obsługa SGML była dostępna jako bardzo droga wtyczka już w wersji 6.0, ale teraz, wbudowana w główny program, znacznie przyśpiesza pracę, zwłaszcza nad dokumentami z rozbudowaną strukturą. Natywny odczyt i zapis w XML to istotna przewaga FM nad InDesign oraz Quarkiem. Rodzaj dokumentu (strukturalny lub nie) wybierany jest podczas uruchamiania programu, ale w trakcie pracy też można się dwukierunkowo przełączać.

Pracę z XML uważa się za dość skomplikowaną, ale tak nie jest. Wbudowany we Frame- Maker parser XML sprawia, że dokument XML jest widoczny na ekranie w trybie WYSIWYG, a sama struktura XML - w oddzielnym oknie Structure view. Zawartość XML aktualizuje się podczas nawigacji po dokumencie w trybie przeglądania WYSIWYG.

Dołączony w postaci oddzielnego modułu WebWorks Publishing Standard Edition umożliwia mapowanie formatów dokumentów na XML, HTML ze znacznikami, przy zachowaniu kaskadowych stylów oraz hiperlinków.

Wśród opcji eksportu jest też zapis w formatach MS eBook, Palm Reader oraz SVG - pozwalający na eksport skalowalnych grafik wektorowych w dokumentach przeznaczonych i do druku, i na strony !WWW. Wbudowany program Acrobat Distiller umożliwia bezpośredni zapis w formacie PDF (ze znacznikami), a następnie jego authoring.

FrameMaker 7 umożliwia grupową pracę nad tworzonym dokumentem dzięki obsłudze internetowego protokołu Web DAV (web-based Distributed Authoring and Versioning). Jest to cecha bardzo nowoczesna, ale mało przydatna w tradycyjnych zastosowaniach, do prac autorskich z finałem w postaci druku. Z pewnością przydałoby się przygotowanie w jednym miejscu mastera i podłożenie go (podłączenie) do określonych elementów layoutu.

Ciągle nie ma wielokrotnego Undo (Cofnij), podobnie w zasadzie pozostał niezmieniony interfejs. Trąci już trochę myszką, ale - nieoczekiwanie - w pozytywnym znaczeniu, zwłaszcza gdy się go porówna do współczesnych stechnicyzowanych GUI innych produktów Adobe.

Rodzaj program DTP

Informacje Inc., www.adobe.com

Cena ok. 3700 zł (upgrade ok. 1600 zł)