Po kobietach je poznacie

Firmy, które zatrudniają więcej kobiet na najwyższych stanowiskach, uzyskują znacząco lepsze wyniki.

Firma analityczna Catalyst przedstawiła raport "The Bottom Line: Corporate Performance and Women's Representation on Boards" z którego wynika, że większa liczba kobiet w gronie decydentów zwykle sprzyja uzyskiwaniu przez firmę lepszych wyników. Te z firm (badanie objęło amerykańskie spółki z listy Fortune 500), które miały największy odsetek kobiet w radach nadzorczych i zarządzie osiągały zwroty na kapitale o 53% wyższe od firm, gdzie kobiet wśród decydentów jest najmniej. Występują także istotne różnice pomiędzy najbardziej i najmniej "kobiecymi" firmami pod względem zwrotu z zainwestowanego kapitału oraz sprzedaży. Przeciętna różnica wynosiła odpowiednio 66% pod względem zwrotu z zainwestowanego kapitału oraz 42% pod względem sprzedaży na korzyść firm stawiających na obecność kobiet w zarządzie. Według ustaleń autorów raportu, obecność trzech lub więcej kobiet w radzie nadzorczej to rzadkość ale zarazem czynnik silnie pozytywnie skorelowany z wyraźnie lepszą od przeciętnej efektywnością firmy.

Ponadto, w firmach prowadzonych przez kobiety, panie na stanowiskach zarządzających zarabiają przeciętnie 15-20% więcej niż na analogicznych stanowiskach. Kobiety na szczytach firmowej hierarchii skuteczniej także współpracują. W firmach w których CEO jest kobieta, kobiety na stanowiskach zarządzających osiągają znacząco lepsze wyniki.


Zobacz również