Po polsku w Linuksie

Każdy polski użytkownik Linuksa, początkujący czy zaawansowany, staje w końcu przed problemem, jak oglądać i pisać dokumenty, używając polskich czcionek. Dodatkowo większość użytkowników wymaga, aby system porozumiewał się z nimi po polsku.


Każdy polski użytkownik Linuksa, początkujący czy zaawansowany, staje w końcu przed problemem, jak oglądać i pisać dokumenty, używając polskich czcionek. Dodatkowo większość użytkowników wymaga, aby system porozumiewał się z nimi po polsku.

Większość świeżo upieczonych użytkowników Linuksa korzysta z KDE lub GNOME - graficznych środowisk użytkownika instalowanych domyślnie przez aktualne dystrybucje Linuksa. Na szczęście oba środowiska mają polskie wersje językowe. Zanim jednak dokonasz ich "polonizacji", musisz zainstalować dwa komponenty, bez których byłoby to niemożliwe - polskie czcionki i polskie mapowanie klawiatury. Standardem kodowania polskich znaków diakrytycznych jest w Linuksie ISO8859-2, używane powszechnie w innych systemach uniksowych i w Internecie. Dzięki instalacji skryptu mapującego polską klawiaturę możliwe jest wprowadzanie polskich znaków podobnie jak w Windows - według konwencji [prawy Alt i klawisz litery], czyli dla uzyskania litery ę, trzeba nacisnąć [prawy Alt e]. Polskie czcionki w standardzie ISO8859-2 znajdują się we wszystkich współczesnych dystrybucjach Linuksa. Można je łatwo odnaleźć, ponieważ w nazwie pakietów jest ciąg znaków ISO8859-2. W dystrybucjach Red Hat/Mandrake 6.x/7.x są to cztery pliki (znajdują się w podkatalogu /RPMS): XFree86-ISO8859-2-1.x.noarch.rpm, XFree86-ISO8859-2-100dpi-fonts.x. noarch.rpm, XFree86-ISO8859-2-75dpi-fonts.x.noarch.rpm, XFree86-ISO8859-2-Type1-fonts.x.noarch.rpm.

Jeśli pakiety te nie zostały zainstalowane wcześniej, można to zrobić poleceniem <font color="red">rpm -i, podając jako argument nazwę pakietu z czcionkami. Litery x oznaczają numery wersji, które mogą być różne dla różnych dystrybucji. Ścieżki do czcionek zostaną automatycznie dodane do systemu (tzn. w przypadku Red Hat i Mandrake do pliku /etc/X11/fs/config) i po ponownym uruchomieniu systemu (a właściwie serwera czcionek xfs) pliki zawierające polskie znaki będą prawidłowo odczytywane (np. przez Netscape). Pozostało jeszcze zainstalować polskie mapowanie klawiatury - odpowiedni skrypt konfiguracyjny znajduje się na CD-ROM-ie dołączonym do tego numeru PCWK i nosi nazwę xmodmap. Wystarczy go skopiować do swojego katalogu domowego (np. /home/piotr) i zmienić nazwę na .Xmodmap (kropka w nazwie pliku oraz duża pierwsza litera są niezbędne):

mv xmodmap.Xmodmap

Po ponownym uruchomieniu X-Window będziesz mógł wprowadzać polskie znaki, używając kombinacji z klawiszem [Alt] we wszystkich programach dla X- Window.

Tak samo powinni zrobić posiadacze Corel Linuksa (odpowiednie pakiety.deb znajdują się na CD-ROM-ie dołączonym do tego numeru PCWK), używając polecenia <font color="red">dpkg -i do zainstalowania następujących pakietów: xfonts-biznet-iso-8859-2-100dpi_3.0.0-6.deb, xfonts-biznet-iso-8859-2-75dpi_3.0.0-6.deb, xfonts-biznet-iso-8859-2-base_ 3.0.0-6.deb

Zainstaluj również plik .Xmodmap. Dalsze czynności związane z włączeniem obsługi języka polskiego na desktopie Corel Linuksa są takie same jak w przypadku KDE (patrz opis poniżej).

KDE po polsku

Polonizowanie w KDE nie jest skomplikowane i ma trzy etapy:

<font color="red">1) Ustaw polską czcionkę jako domyślną dla całego interfejsu KDE, otwierając menu Settings / Desktop / Fonts i w polu wyboru Character set, zaznaczając kodowanie iso-8859-2.

Po polsku w Linuksie
<font color="red">2) Trzeba zainstalować polską klawiaturę w KDE (polską klawiaturę dla innych programów obsługuje zainstalowany wcześniej plik .Xmodmap), dzięki czemu polskie litery można będzie uzyskać posługując się klawiszem [Alt] (podobnie jak w Windows). Domyślnie zainstalowana jest jedynie klawiatura US. Instalacji dokonujemy, klikając prawym przyciskiem myszy mały zielony wskaźnik na pasku zadań (obok zegara) i wybierając w otwartym menu kontekstowym opcję Setup. W otwartym oknie dodaj klawiaturę Język: Polski. Kodowanie: domyślnie. Klawiatura programisty i usuń klawiaturę US. Przejdź teraz do karty Start i zaznacz opcję Autostart - dzięki temu polska klawiatura będzie uruchamiana automatycznie.

Po polsku w Linuksie
<font color="red">3) Ostatni krok to wybór polskiej wersji językowej interfejsu KDE. Otwórz menu K / Settings / Desktop / Language i jako Pierwszy wybierz Polish (pl). Po ponownym uruchomieniu KDE cały interfejs będzie wyświetlany po polsku, również klawiatura powinna działać.

Po polsku w Linuksie
Opisany sposób będzie działał jedynie dla zwykłych użytkowników - na desktopie administratora (użytkownik root) wskaźnik wyboru klawiatury nie jest wyświetlany.

GNOME a sprawa polska

Jeśli chcesz, żeby środowisko GNOME wyświetlało menu, polecenia i komunikaty po polsku, to do pliku /etc/sysconfig/i18n (Red Hat, Mandrake) dodaj następujące wiersze:

LANG="pl_PL"

LC_ALL="pl_PL"

LINGUAS="pl_PL"