Po raz trzeci

Po raz trzeci
W module Track View, czyli w tej części programu, która służy do kontroli i edycji ścieżek animacji obiektów, pojawiła się nowa funkcja - Block. Związany z nią globalny Block Controller umożliwia grupowanie kilku ścieżek animacji jednego lub kilku obiektów w jeden element, tzw. block. Te "blocki" mogą być następnie użyte do odtworzenia sekwencji ruchu w dowolnym czasie, kopiowane, wstawiane, usuwane, skalowane i przesuwane w Track View zupełnie jak przy nieliniowym montażu wideo. Można na przykład utworzyć sekwencję ruchu palców grających na gitarze i wstawić ją w dowolne miejsce animacji. Dzięki tej funkcji można utworzyć własną bibliotekę sekwencji ruchu i wykorzystywać je na zasadzie klipartów.

Jeszcze jednym udogodnieniem w Track View jest wprowadzenie kontrolera Master Point do zarządzania ścieżką animacji wierzchołków i punktów kontrolnych obiektów animowanych w trybie sub-object. Przy animacji skomplikowanych obiektów na poziomie wierzchołków powstaje zawsze bardzo wiele ścieżek animacji (po jednej do każdego wierzchołka), zaprowadzenie wśród nich porządku jest absolutnie konieczne.

Po raz trzeci
Kontrolery Reactor controllers (Position, Rotation, Point3, Scale oraz Float Reactor) to nowa grupa, która nie jest instalowana standardowo. Ich podstawową funkcją jest reagowanie na zmiany innych kontrolerów w 3D Studio MAX. Oznacza to, że można wywołać zmianę dowolnego parametru animacji, jeśli wprowadzono zmiany w innym parametrze tej samej animacji. Tego typu kontrolery nie działają na podstawie aktualnego czasu animacji, lecz innych zmiennych w scenie, takich jak położenie, obrót, skala. Reactor controllers mają potencjalnie bardzo szerokie zastosowanie w animacji, chociażby w prostej, przedstawiającej na przykład odbijającą się piłkę. Jeśli zdefiniujesz współrzędne powierzchni reprezentującej ziemię, to piłka, która osiągnie te współrzędne, podczas odbicia może się na przykład spłaszczyć. Jednak prawdziwe możliwości tych kontrolerów docenią ci, którzy zajmują się skomplikowaną animacją postaci.

Po raz trzeci
Natomiast wszystkich, a w szczególności twórców postaci, na pewno ucieszy to, że funkcja Snapshot tworzy nowy obiekt, a nie tzw. klon jak poprzednio. Dzięki tej funkcji dodanie postaci na przykład krótkich włosów czy zarostu nie jest problemem. Możliwość animacji punktów kontrolnych siatki modyfikatora FFD (Free Form Deform) powoduje, że tworzenie ciekawych i efektownych animacji dowolnych obiektów odbywa się bez większego wysiłku. Ułatwią to również nowe obiekty dynamiczne: Spring i Dampner oraz cała grupa nowych pól siłowych DynaFlectors.

Po raz trzeci
Najważniejszą nowością R3 jest lepszy, znacznie szybszy i dokładniejszy "engine" renderowania - narzędzia, które zamienia trójwymiarową siatkę albo obiekt utworzony na podstawie wzorów i funkcji matematycznych w finalny obiekt (płaski lub bryłowy). Zrenderowane animacje lub obrazki ogląda się w nowym module RAM player. Sekwencje można załadować do dwóch oddzielnych kanałów A, B, a oglądając obie jednocześnie (Compare channels) - porównywać.

W edytorze materiałów pojawił się Morpher do wymyślnych przekształceń przy wykorzystaniu materiału podstawowego oraz opcja nadawania połysku przez subtelną kontrolę parametrów dwóch materiałów składowych.

Po raz trzeci
Zmiana panelu oświetlenia sceny obejmuje m.in. ponowne definiowanie typu lampy, kontrolę parametrów i rodzaju cienia z uwzględnieniem efektów atmosferycznych przypisanych do źródła światła oraz gradientów gęstości na drodze światła. "Skład" cienia można na przykład modyfikować dzięki wstawieniu na drodze promieni świetlnych dowolnej bitmapy.

Dodatkowo polepszono anti-aliasing, wprowadzono kontrolę tekstur za pomocą obwiedni, dołączono nowe metody cieniowania oraz nowe typy mapowania na przykład Surface mapper, umożliwiający nakładanie mapy na obiekt poprzez gizmo - ramkę mapowania będącą innym obiektem!

Podsumowując, większość zmian w 3D Studio MAX polega na polepszeniu działania już istniejących znakomitych narzędzi do modelowania i animacji oraz na ułatwieniu obsługi. Możliwości modyfikacji interfejsu, External Reference System i nowy renderer na pewno bardzo spodobają się profesjonalnym użytkownikom i spowodują, że 3D Studio MAX będzie nadal czołowym (również ze względu na stosunkowo niewygórowaną cenę) narzędziem do tworzenia skomplikowanych, zaawansowanych technicznie i profesjonalnych projektów.

<P>