Po terabity jedziemy na zachód

Londyn dysponuje największą sumaryczną przepustowością dostępu do Internetu wśród wszystkich miast świata. Najbardziej dynamicznie rozwijającym się regionem pod względem inwestycji w rozbudowę sieci jest zaś Ameryka Łacińska.

Infrastrukturę sieciową w ujęciu globalnym przeanalizowała spółka badawcza Telegeography (część PriMetrica). Raport "Global Internet Geography" koncentruje się głównie na łączach międzynarodowych, pomijając aspekty lokalnych połączeń internetowych. Liderem rankingu został Londyn, który dysponuje łączem na świat o przepustowości 1,1 Tb/s (sumarycznie). W godzinach szczytu generowany ruch wchodzący/wychodzący osiąga poziom 439 Gb/s.

Największym potencjałem sieciowym w odniesieniu do państw świata, dysponują Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. Łączą się one z innymi regionami globu z sumaryczną przepustowością wynoszącą 1,4 Tb/s (704 Gb/s w szczycie). W przypadku USA istotnym założeniem poczynionym podczas badania było uwzględnienie ruchu tranzytowego przechodzącego przez ten kraj do Azji, Ameryki Łacińskiej oraz Europy.

Analitycy Telegeography wskazują na coraz szybszy rozwój technologiczny Ameryki Łacińskiej. Obserwowana od kilku lat tendencja stałego wzrostu inwestycji sieciowych w regionie ma charakter progresywny. Raport spółki badawczej ujawnia, iż ruch generowany na tym obszarze zwiększa się z każdym rokiem o 70 proc.

Raport, koncentrujący się głównie na zagadnieniach biznesowych (ruch międzynarodowy), wskazuje także miejsca najbardziej "przyjazne" dla operatorów świadczących usługi dostępowe do sieci. Na tym polu ponownie wygrywają Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, w których wykupienie dostępu do szkieletu sieci gigabitowej kosztuje ok. 13 USD/miesiąc (za przepustowość 1 Mb/s).

Badania Telegeography wskazują także, że największy stały ruch między miastami występuje na drodze Londyn-Nowy Jork (w szczycie 153 Gb/s, łączna przepustowość wynosi 320 Gb/s). Największy dostawca Internetu na świecie to MCI, posiadający ponad 3 tys. połączeń z innymi sieciami. AT&T jest zaś liderem w kwestii podłączenia jak największej liczby państw (52 kraje są podłączone do sieci koncernu). W raporcie Telegeography, Stary Kontynent reprezentuje (oprócz Wielkiej Brytanii) Dania. Kraj ten posiada największą przepustowość łącz międzynarodowych przeliczoną na jednego mieszkańca (38 kb/s).


Zobacz również