Pobieraczek - masz problem, będzie sprawa w sądzie? Prawnik firmy tłumaczy

A jednak wokół modelu rejestracji, zawierania umów i samych zasad korzystania z serwisu narosło wiele kontrowersji...

W dyskusji na temat sposobu zawierania umowy przez spółkę Eller Service pomijany jest fakt, iż stosowany przez nas model rejestracji jest korzystny dla świadomych użytkowników serwisu. Podobny model rejestracji stosują inni przedsiębiorcy świadczący usługi na odległość.

Zobacz również:

  • Android Auto otrzymuje redesign Materia You! Jest jednak pewien haczyk

Częstym zarzutem, który stawiany jest serwisowi Pobieraczek.pl przez media, jest zarzut nieuczciwej reklamy. Zgodnie z reklamą zamieszczoną w serwisie usługę można bezpłatnie testować prze 10 dni. Reklama w żaden sposób nie sugeruje, iż usługa jest w ogóle bezpłatna. Niestety, pomija się fakt, iż wspólnicy spółki Eller Service są przedsiębiorcami i mają takie samo prawo do reklamy jak inni działający na rynku przedsiębiorcy. Dziwi fakt, iż promocja testowania usługi przez 10 dni za darmo uważana jest przez media za niedozwoloną praktykę, podczas gdy reklamy 50% soku gratis, 3 miesięcy telewizji cyfrowej za darmo oraz telefonu za 1 zł. nie wywołują już żadnych zastrzeżeń.

Jaka liczba użytkowników zarejestrowała się w serwisie Pobieraczek?

Niestety nie mogę udzielić informacji na temat dokładnej liczby użytkowników gdyż informacja ta stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa, do której wyjawienia spółka Eller Service może być zobowiązana jedynie w przypadku oficjalnego postanowienia właściwego organu posiadającego stosowne kompetencje w zakresie kontroli przedsiębiorcy. Proszę mieć na względzie fakt, iż gwarancja poufności informacji na temat naszych użytkowników (także ich ogólnej liczby), jest jedną z podstawowych zalet serwisu Pobieraczek.pl. Mogę jednak przekazać informację , iż liczba użytkowników aktywnie korzystających z naszych usług przegoniła już liczbę użytkowników najpopularniejszego polskiego serwisu z torrentami*.

(*przyp. red.: Torrenty.org, jeden z najpopularniejszych serwisów udostępniających ponad 120 tysięcy torrentów, według badania Megapanel PBI/Gemius z kwietnia bieżącego roku odwiedziło prawie półtora miliona użytkowników, którzy wygenerowali niemal 121 milionów odsłon. Według tych samych danych z serwisu Pobieraczek.pl skorzystało w tym czasie 50 tys. osób).

Jaka liczba zdecydowała się na zapłacenie abonamentu?

Abonament za zamówioną usługę jest uiszczany przez ok. 90% użytkowników serwisu.

Dlaczego, Państwa zdaniem, niektórzy użytkownicy nie chcą płacić za usługę?

Część użytkowników serwisu faktycznie uchyla się od uregulowania należności za zamówioną usługę. Jak już wcześniej wskazałem problem ten dotyczy ok. 10 % zarejestrowanych użytkowników. Głównym powodem odmowy zapłaty, który wskazują użytkownicy uchylający się od uregulowania płatności jest fakt, iż nie zapoznali się oni z regulaminem usługi, w związku z czym nie wiedzieli, że jest ona płatna.

Oczywiście pojawia się pytanie czy za taki stan rzeczy może odpowiadać spółka Eller Service. Należy podkreślić, że w trakcie rejestracji każdy użytkownik składa oświadczenie woli, że zapoznał się z regulaminem i w pełni akceptuje jego postanowienia. Ponadto z informacji, które znajdują się na stronie domowej serwisu jasno wynika, iż usługa jest płatna. W zakładce "nasze pakiety" znajduje się szczegółowy cennik usługi. Na stronie głównej zamieszczono informację o możliwości wypowiedzenia zawartej umowy w terminie pierwszych 10 dni.

Zapoznanie się z regulaminem jest podstawowym obowiązkiem konsumenta. Wynika to jasno zarówno z obowiązujących przepisów prawa jak i z linii orzecznictwa sądowego.

Jak odniesiecie się Państwo do zastrzeżenia, że akceptacja regulaminu nie jest równoznaczna z podpisem pod umową?

W pełni zgadzamy się ze stwierdzeniem, iż akceptacja regulaminu nie jest równoznaczna z podpisem pod umową. Należy jednak podkreślić, iż akceptacja regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem oświadczenia woli w formie elektronicznej i niesie ze sobą skutki prawne przewidziane w prawie cywilnym. Zgodnie z art. 60 kodeksu cywilnego wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej.

Należy podkreślić, iż dla umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną ustawodawca nie zastrzegł formy pisemnej pod rygorem nieważności. Możliwość zawierania umowy poprzez akceptację regulaminu wprost przewiduje art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Ile dotychczas wytoczono spraw użytkownikom?

Sprawami użytkowników, którzy nie opłacili usługi zajmuje się obsługująca spółkę Eller Service kancelaria prawna. Należy podkreślić, iż zgodnie z przepisami prawa cywilnego spółka ma 2 lata na wytoczenie powództwa o zapłatę należności za zamówioną usługę. Oczywiście wraz z należnością główną spółka dochodzi również odsetek w wysokości ustawowej, które przysługują za okres od dnia wymagalności roszczenia do dnia dokonania zapłaty.

Procedura dochodzenia roszczeń jest kilku etapowa. Na etapie obsługi kancelaryjnej kierowanie danej sprawy na drogę postępowania sądowego jest poprzedzone wezwaniem dłużnika do zapłaty wystawianym przez kancelarię w formie pisemnej i doręczanym za pomocą poczty polskiej.

Informacje na temat prowadzonych postępowań są również objęte tajemnicą przedsiębiorstwa.


Nie przegap

Zapisz się na newsletter i nie przegap najnowszych artykułów, testów, porad i rankingów: