Pobieranie z P2P szybsze o 70 procent?

David Andersen z uczelni Carnegie Mellon University, Himabindu Pucha z Uniwersytetu Purdue oraz Michael Kaminsky z Intela opublikowali wyniki swoich badań dotyczących sposobów przyspieszenia transferu danych w sieciach bezpośredniej wymiany plików. Opracowany przez nich system nosi nazwę Similarity-Enhanced Transfer i - jak przekonują twórcy - może przyspieszyć pobieranie plików o 30 do 70 procent.

Projekt SET opiera się na założeniu, że wiele plików dostępnych w obiegu w sieciach P2P zawiera identyczne elementy - nie dotyczy to tylko plików muzycznych o różnych metadanych, filmów w różnych wersjach językowych oraz różnych wersji oprogramowania. SET dzieli pobierane zasoby na małe, 16-kilobajtowe pakiety danych, jednak w odróżnieniu od innych aplikacji do pobierania plików, klient SET wyszukuje podobne pliki a następnie analizuje je w poszukiwaniu pojedynczych pakietów danych identycznych z tymi zawartymi w pobieranym pliku.

Jak przekonują twórcy technologii, pozwala ona przyspieszyć pobranie dużego pliku (np. filmu) o 30 %, a mniejszych mediów, jak np. piosenek w formacie MP3 - aż o 70 % - gdyż dzięki systemowi pobieranie plików nie jest ograniczone tylko do liczby identycznych źródeł dostępnych w sieci P2P. Z jego pomocą być może uda się również zmarginalizować inną z poważnych bolączek użytkowników P2P (obok małej prędkości pobierania)- rozpoczęte, a nigdy niedokończone transfery. Twórcy technologii szacują, że ok. 60 % wszystkich rozpoczętych transferów nie jest finalizowane.

Prezentacja systemu nastąpiła w trakcie czwartej edycji konferencji Symposium on Networked Systems Design and Implementation.

Więcej informacji:

Usenix

ArsTechnica