Pobłażliwi dla nielegalnych programów

Jak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie BSA, właściciele europejskich małych i średnich firm nie uświadamiają sobie ryzyka związanego z używaniem nielegalnego oprogramowania. Aż 20% ankietowanych nie widzi w tym żadnych zagrożeń.

Business Software Alliance przeprowadził badanie wśród przedstawicieli 1,8 tys. małych i średnich firm z Polski, Niemiec, Holandii, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Węgier, Hiszpanii i Rosji. Mniej niż połowa jest przekonana, że posiada w firmie całkowicie legalne oprogramowanie, zaś 97% nie widzi problemu w korzystaniu z oprogramowania bez aktualizacji. 87% ankietowanych nie zdaje sobie sprawy, że używanie nielegalnego oprogramowania zwiększa ryzyko ataku wirusów komputerowych.

W Polsce aż 64% respondentów nie ma całkowitej pewności, czy używane w ich firmie oprogramowanie jest legalne, 17% nie widzi żadnego zagrożenia w używaniu oprogramowania nielegalnego, a jedynie 2% uświadamia sobie ryzyko związane z niedokonywaniem aktualizacji.

Przedsiębiorcy z całej Europy uznali "naruszenie prawa autorskiego do programów komputerowych" za najmniej znaczące, największym zagrożeniem jest natomiast "utrata danych lub systemu", "wirusy, trojany i programy szpiegujące". W Polsce przedsiębiorcy obawiają się, że używanie nielegalnego oprogramowania może zakończyć się postępowaniem karnym (34%) i karą finansową (44%).