Poczta Polska: listów/paczek doręczonych w terminie coraz więcej

Wyniki ostatnich badań Urzędu Komunikacji Elektronicznej, którym poddana została Poczta Polska S.A., są jednoznaczne: jest coraz lepiej z terminowością doręczania nierejestrowanych przesyłek listowych oraz paczek pocztowych.

Zeszłoroczna terminowość doręczania przez Pocztę Polską S.A. nierejestrowanych przesyłek listowych oraz paczek pocztowych w obrocie krajowym została wzięta pod lupę przez Urząd Komunikacji Elektronicznej. Celem tego badania było sprawdzenie, czy nasz czołowy usługodawca pocztowy spełnia pod tym względem wymagania zawarte w Załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych (Dz. U. Nr 5, poz. 34 z późn. zm.).

Podczas przeprowadzonej analizy brany był pod uwagę cykl zaczynający się od umieszczenia listu w skrzynce/nadania paczki na poczcie do jej doręczenia adresatowi oraz różne cele terminowości określone w wyżej wymienionym rozporządzeniu:

Przesyłki listowe priorytetowe: D+1 (doręczenie dzień po dniu nadania), D+2, D+3

Przesyłki listowe ekonomiczne: D+3, D+5

Paczki pocztowe priorytetowe: D+1

Paczki pocztowe ekonomiczne: D+3

Co się okazało?

Z przeprowadzonego badania wynika, że Poczta Polska spełniła cztery z wspomnianych celi, co potwierdzają poniższe tabele:

Poczta Polska: terminowość doręczeń paczek i listów (źródło: UKE)

Poczta Polska: terminowość doręczeń paczek i listów (źródło: UKE)

Jak widać, wynik ten jest znacznie lepszy od tego, który został osiągnięty w 2011 roku (spełnione dwa cele) i 2010 roku (spełniony zaledwie jeden cel). Oznacza to więc, że jakość usług naszego usługodawcy w zakresie terminowości doręczeń stale się poprawia.


Zobacz również