Poczta przez telefon

Brytyjska Telekomunikacja podpisała umowę z firmą PocketScience i rozpocznie świadczenie usług PocketMail, pozwalających na wysłanie i odbieranie e-maili za pomocą dowolnego telefonu.

PocketMail Service będzie dostępny dla mieszkańców Zjednoczonego Królestwa w pierwszym kwartale przyszłego roku, a BT będzie posiadać wyłączne prawa do świadczenia tego typu usług na terenie Wlk. Brytanii. Aby skorzystać z PocketMail, należy wpisać wiadomość w specjalnym podręcznym urządzeniu, przystawić je do telefonu i nacisnąć guzik. W ten sposób można wysyłać i odbierać e-maile za pomocą telefonów komórkowych i stacjonarnych. Firma PocketScience oferuje już podobną usługę w Stanach Zjednoczonych w cenie 9,95 USD miesięcznie.

Więcej informacji: www.pocketscience.com, www.bt.com