Poczta zdyscyplinowana

Wbrew powszechnie panującym obawom, pracownicy posiadający służbowe konta poczty elektronicznej wykorzystują je niemal wyłącznie do celów związanych z wykonywaną pracą. Dlatego większość na korespondencję elektroniczną poświęca do godziny dziennie, otrzymuje i wysyła do 10 wiadomości, nie przesyła sobie tą drogą żartów, obrazków, etc., nie plotkuje o współpracownikach, nie prowadzi rozmów na temat swojego prywatnego życia.

Pew Internet przedstawił wyniki badania na temat korzyści i niedostatków korzystania z poczty elektronicznej w pracy. Około 62% zatrudnionych Amerykanów posiada w pracy dostęp do Internetu i korzysta z niego. 98% z nich korzysta z poczty elektronicznej w pracy i ich reprezentacja weszła w skład próbki badania.

Jak się okazuje, nie wszyscy muszą się skarżyć na zalew korespondencji elektronicznej. 60% pracowników otrzymuje w pracy 10 e-maili lub mniej. 23% otrzymuje ponad 20 listów a tylko 6% - ponad 50 wiadomości. 78% posiadaczy poczty wysyła do 10 wiadomości elektronicznych dziennie. 11% wysyła ponad 20 listów.

Zobacz również:

  • Od teraz możesz śledzić przesyłki na telefonie za pomocą aplikacji Gmail. Jest jednak pewien haczyk

W związku z tym czas poświęcony na korespondencję nie jest aż tak przerażająco długi, jak można by się obawiać. 73% posiadaczy poczty prowadzi korespondencję przez mniej niż godzinę dziennie, w tym 23% poświęca korespondencji elektronicznej mniej niż kwadrans.

46% ankietowanych posiadaczy służbowego konta pocztowego stwierdziło, że liczba wiadomości elektronicznych w ciągu ostatniego roku nie zwiększyła się; nieco więcej - 48% odnotowało wzrost przychodzącej korespondencji.

Zdecydowana większość ankietowanych posiadaczy służbowych kont pocztowych twierdzi, że otrzymuje przeważnie istotne dla celów zawodowych informacje. 52% ankietowanych stwierdziło, że otrzymywana poczta ma "kluczowe znaczenie" dla wykonywanej pracy, a ponadto 34% stwierdziło, że informacje w poczcie mają raczej istotny dla pracy charakter. 53% ankietowanych twierdzi, że niemal cała przychodząca na skrzynkę korespondencja dotyczy pracy; ponadto 58% twierdzi, że niemal wszystko co wysyłają jest związane z pracą. Trzy czwarte ankietowanych stwierdziło następnie, że korespondencja prywatna stanowi jedynie nieznaczną część wiadomości w skrzynce odbiorczej lub wysłanych wiadomości. 71% twierdzi, że spam to absolutny margines poczty, którą otrzymują.

77% ankietowanych powiedziało, że poczta elektroniczna pomaga im w zorientowaniu się w aktualnie prowadzonych w firmie projektach i działaniach. 63% uznało e-mail za narzędzie bardziej skuteczne od telefonu lub bezpośredniej rozmowy w przypadku umawiania się na spotkanie. 67% uznało pocztę za najlepszy sposób zapoznania się z dokumentem i przejścia do jego ewentualnej edycji. Poczta nie zastąpi jednak wszystkiego - 85% ankietowanych woli porozmawiać osobiście niż drogą elektroniczną w przypadku gdy tematem rozmowy mają być problemy w pracy czy inne drażliwe kwestie.

88% ankietowanych sprawdza pocztę minimum raz dziennie, a 70% z tej grupy czyni to kilka razy dziennie. 82% ankietowanych odpowiada na najważniejsze listy zawsze przed końcem dnia roboczego. 15% ankietowanych sprawdza ponadto pocztę przed pójściem do pracy, a 26% - po godzinach pracy w biurze. Ok. 15% ma zwyczaj sprawdzania poczty także podczas urlopu, a 31% - w weekendy.

72% twierdzi, że poczta elektroniczna pomaga w skontaktowaniu się z większą liczbą osób. 62% uważa, że są dzięki poczcie bardziej dostępni dla współpracowników, jednak ok. jednej trzeciej uważa, że są przez e-mail zbyt dostępni. 59% stwierdziło, że poczta elektroniczna usprawnia pracę zespołową.

39% pracowników z kontem pocztowym przyznaje się do przesyłania tą drogą żartów. 26% prowadzi rozmowy na temat swojego życia osobistego, a 15% - plotkuje. 22% przypomina sobie, że list elektroniczny przyczynił się do nieporozumienia. 23% twierdzi, że poczta elektroniczna przyczyniła się do zwiększenia stresu w miejscu pracy, a 16% stwierdziło, że sprzyja rozprzestrzenianiu się plotek.