Poczuj prędkość

Nowy standard USB v.2 umożliwi przesyłanie danych z szybkością do 480 Mb/s.

Wprowadzenia nowej wersji standardu USB 2.0 pozwoli osiągnąć transmisję danych z prędkością 360-480 MB/s (czyli 30-40-krotnie szybciej niż umożliwiają obecne porty USB 1.1, osiągające „zaledwie” 12 Mb/s).

Nowa wersja interfejsu szeregowego USB 2.0 ma się pojawić na rynku w połowie przyszłego roku w urządzeniach nowej generacji, przeznaczonych przede wszystkim do obsługi sprzętu audio-wideo. Grupa promotorów zapowiada, iż za rok będzie możliwie zgranie całej „rolkę” filmu z kamery cyfrowej w ciągu sekundy, a nie minuty, wykonanie kopii bezpieczeństwa dysku twardego zaś zmniejszy się z 30 do 2-3 minut.

Wprowadzenie nowego standardu zależy nie tylko od producentów sprzętu, ale w znacznym stopniu od wytwórców oprogramowania. Przed 1998 r., kiedy pojawił się Windows NT i 98, żaden system nie obsługiwał USB. Poparcie szybszego standardu zapowiadają takie komputerowe giganty, jak Compaq, Hewlett-Packard, Intel i Microsoft, co - jak oceniła analityczka z IDC, Anne Bui – „dobrze rokuje pomysłowi”.

Więcej informacji: www.pcworld.com