Pod sztandarem Adobe - czyli pomysł na uniwersalny system publishingowy


W dziedzinie druku: Adobe Acrobat 4.0

Pod sztandarem Adobe - czyli pomysł na uniwersalny system publishingowy

Profesjonalna platforma Adobe przeznaczona dla publikacji do druku

Adobe poszukuje znacznie więcej niż tylko prostych narzędzi, umożliwiających konwersję dokumentów QuarkXPress do In Design. Firma pragnie zmienić popularny standard PostScript na bardziej uniwersalny i praktyczny format PDF. Portable Document Format ma być uniwersalnym wspólnym językiem dla całego cyklu przygotowania publikacji.

Ciekawym rozwiązaniem jest przygotowanie dwóch odmiennych wersji Acrobata. Jedna opracowana do zastosowań graficznych i prepressowych, dostępna na platformie Macintosh. I druga dla zastosowań biurowych, opracowana na platformę Windows.

Każda wersja programu przynosi odmienne narzędzia, przydatne dla konkretnego odbiorcy. Dla przykładu, Acrobat 4.0 dla Windows jest doskonale zintegrowany z pocztą elektroniczną i obsługą Internetu. Program pozwala tworzyć elektroniczne podpisy, zawiera także ciekawe narzędzie Web Capture niedostępne w graficzno-prepressowej wersji dla komputerów Macintosh. Web Capture, zaprezentowany na pokazie Fall Internet World '98 pod kodową nazwą Spider, pozwala konwertować dokumenty HTML (a także całe witryny internetowe) w łatwo drukowalne i gotowe do przeglądania dokumenty w formacie PDF.

Całkiem prawdopodobny wydaje się podział aplikacji na nowe, samodzielne programy podczas prezentacji kolejnych wersji rynkowych.

Nowej wersji programu Acrobat towarzyszy format zapisu PDF, oznaczony numerem 1.3. Wnosi on wiele znaczących udogodnień. Między innymi obsługę OPI 2.0 oraz pełną współpracę z czcionkami w formacie True Type. Korzystne zmiany w formacie PDF to znak, że programiści Adobe na bieżąco śledzą uwagi użytkowników programów firmy.

Wśród innych znaczących zmian w Acrobacie wymienić należy:

  • Obsługę podstawowych typów czcionek, m.in. Times, Helvetica, Courier, a także Symbol czy Zapf Dingbats.

  • Obsługę i precyzyjną kontrolę profili ICC (International Color Consortium).

  • Prostotę zapisu w formacie PDF.